E-frikort, frågor och svar

Varför behöver jag ett pappersfrikort nu när systemet är elektroniskt?

Svar:

Det finns än så länge inget nationellt system för frikort. Därför behöver du visa ditt frikort när du besöker vården i andra landsting/regioner och hos privata vårdgivare som ännu inte är anslutna till systemet e-frikort.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se