E-frikort, frågor och svar

Personalen sade vid mitt senaste besök att jag kommit upp i frikort men jag har ännu inte fått något. Vad är fel?

Svar:

När du nått frikortsgränsen tar det cirka en vecka innan frikortet kommer hem till dig. Vi skickar inte ut frikort med kortare giltighetstid än 14 dagar. Du kan ringa Ekonomienheten, 063-14 75 10, för att kontrollera din giltighetstid.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se