E-frikort, frågor och svar

Kommer jag att kunna ändra giltighetstiden på mitt frikort genom att stryka mina gamla besök?

Svar:

Nej, det kommer inte vara möjligt att stryka gamla besök eftersom systemet sätter giltighetstid automatiskt för att det ska vara lika villkor för alla.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se