E-frikort, frågor och svar

Jag har gjort besök utanför länet eller hos privat vårdgivare som inte är ansluten och tror att jag har kommit över frikortsgränsen och betalat för mycket. Hur kontrollerar jag det?

Svar:

Det är alltid ditt eget ansvar att hålla koll på ditt högkostnadsskydd. Du kan vända dig till Ekonomienheten för att få hjälp att reda ut om du är berättigad till frikort, tfn: 063- 14 75 10.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se