E-frikort, frågor och svar

Jag har fått ett frikort som bara är giltigt några månader. Hur beräknas frikort?

Svar:

När du betalat 1 300 kronor inom 12 månader, räknat från första besöket, får du ett frikort som ger fri öppen sjukvård under den tid som återstår till 12-månadersperiodens slut.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se