E-frikort, frågor och svar

Jag har ett frikort som är utfärdat av Region Jämtland Härjedalen eller från en av deras privata vårdgivare. Hur gör jag för att få ett e-frikort?

Svar:

Ta med frikortet vid nästa besök hos Region Jämtland Härjedalen så hjälper vi dig att registrera in frikortet i systemet. Du kan också mejla in en bild på ditt frikort till ekonomienheten@regionjh.se eller skicka in en kopia på frikortet till:

Region Jämtland Härjedalen
Ekonomi- och löneservice
Box 654
831 27 Östersund

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se