E-frikort, frågor och svar

Hur vet jag om en privat vårdgivares avgifter kommer med i e-frikortssystemet?

Svar:

Alla privata vårdgivare som har journalsystemet Cosmic har e-frikort från och med november 2016. Privata vårdgivare utan journalsystemet Cosmic kommer bli erbjudna att ansluta sig vintern 2016/2017.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se