E-frikort, frågor och svar

Hur hanteras mina personuppgifter?

Svar:

Alla uppgifter om ditt högkostnadsskydd behandlas i enlighet med Patientdatalagen. Uppgifterna omfattar summan av dina frikortsgrundande patientavgifter och giltighetstid på ditt frikort. Endast behörig personal har tillgång till dina högkostnadsuppgifter. Du har rätt att avstå från att vara med i den elektroniska hanteringen. Om du väljer att inte vara med måste du själv hålla reda på de underlag som styrker att du har rätt till frikort.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se