Asyl- och flyktingfrågor

Här finns information om organisation, lagar och förordningar, rättigheter för asylsökande och nyanlända, samt om kostnadskrävande/varaktig vård och patientavgifter.