Folkhälsoarbete i Region Jämtland Härjedalen

Det pågår ett brett folkhälsoarbete på många nivåer i Region Jämtland Härjedalens olika förvaltningar och verksamheter avseende utveckling av en god hälsa i hela befolkningen. Vår organisation är verksamt inom denna breda struktur med olika insatser från både hälso- och sjukvårdsförvaltningen såväl som regionala utvecklingsförvaltningen. 

Sidan är under utveckling och målet är att kunna presentera de olika nivåerna med länk till respektives sida.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se