Utvecklingsuppdrag Primärvården

Nu har den tonde omgångens inbjudan till utvecklingsuppdrag inom primärvården startats inför omgång höst 2021 - juni 2022.

För denna omgång har hälsocentralerna kunnat söka medel för att, utefter nationellt uppsatta mål och organisationens behov, upprätta en handlingsplan för levnadsvanearbetet (tobak, alkohol, fysisk aktivitet och/eller goda matvanor enligt Socialstyrelsens riktlinjer Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor). För att påbörja arbetet i ordinarie verksamhet samt också dokumententation i levnadsvanemallen i patientjournalen.

Sista ansökningsdagen 13 april 2021
För ansökningsblanketter och mer info se "Ny ansökningsomgång"

Välkomna mer er ansökan!

----------------------------------------------------------------------------

Den nionde omgångens utvecklingsuppdrag inom primärvården start höst 2019 - maj 2020. I denna omgång beviljades en hälsocentral utvecklingsmedel.

Ripan Hälsocentral