Hur hanterar vi ensamheten hos äldre?

 

Digitalt dialogsamtal med frågor som:
Existentiell ensamhet – vad betyder det för dig?
Folkhälsoproblem – ensamhet skadar hälsan
Att bryta ensamhet – vad man kan göra själv och vad samhället gör/kan göra?
Mötet med vårdpersonal/profession – hur personalen uppmärksammar ensamhet, vad som görs, vad de behöver tänka på eller vad som kan bli bättre?
Även reportage PRO och Svenska kyrkan samt ”frågor på stan”.

Deltagare i panelsoffan:

Cecilia Barchéus Bergman, anhörigkurator/ konsulent som kommer att prata om Mötesplatsen Prästgatan 58 som är till för äldre i Östersunds kommun.
Per Söderberg PRO
Håkan Lindholm Geriatriker som har jobbat länge med demenssjuka äldre och har en bred erfarenhet av psykiatrin
Marie Strandgren Svenska kyrkan. Pratar utifrån deras arbete i kyrkan och samverkan med andra aktörer.

Arrangör: Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se