Temavecka v40

Fokusvecka Psykisk hälsa v40

För personal, chefer, politiker och brukar-/anhörigföreningar och alla medborgare som vill lära sig mer om dessa frågor.

Temat för veckan var ”antistigma och goda exempel”
Denna uppmärksamhetsvecka om psykisk hälsa pågick v40 då Region Jämtland Härjedalen, länets kommuner och civilsamhället visade på bredden av hur och vad som kan göras för att förhindra psykisk ohälsa. Men även visade på goda exempel för de som har psykisk ohälsa till ett starkare liv. Aktiviteter skedde både via webben och ute hos aktörer.

Men än är det inte försent att få ta del av material som filmades in under veckan!
Nedan finns en förteckning på de föreläsningar som går att se i efterhand. Kan vara till ett arbetsmöte, inspirationsdag, del i föreläsning med kommande samtal efter med mera. För att beställa:
1. Fyll i kontaktuppgifterna i beställningsformuläret nedan.
2. Kryssa i vilken sändning/föreläsning/reportage du önskar att beställa
3. Därefter får du en länk till din epost som hänvisas till en sida där filmerna ligger. Finns då tillgänglig under en begränsad tid från det datum du har uppgivit i din beställning.

Beställarinformation:
Beställarinformation:
Föreläsning: Psykiatrin - brukarstyrd inläggning
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr
Föreläsning: Psykiatrin - BRA-samtal, Barns rätt som anhörig
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr
Föreläsning: Psykiatrin - Specialist Psykiatrisk Omvårdnads Team
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr
Föreläsning: MHFA första hjälpen till psykisk hälsa /YAM Åre, suicidprevention i skola
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr
Föreläsning: Suicide zero Anneli Thors, regionansvarig Jämtland-Härjedalen
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr
Föreläsning: Ungdomsmottagningen Jämtland – Härjedalen
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr
Föreläsning: Navigator, Unga i huset
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr
Föreläsning: RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) Jämtland – Härjedalen
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr
Föreläsning. Samers psykiska hälsa –
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr
Reportage: Hälsoguider
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr
Reportage: Pax i skolan
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr
Reportage: Svenska kyrkan
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr
Reportage: Hbtqi-och mångfalds diplomering
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se