Tobak

Nedan följer ett urval av material som Folkhälsan har producerat och/eller rekommenderar. Nedladdnings- eller beställningsbart. För att beställa se Beställningsformuläret. Kostnadsfritt för verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen.


På hemsidan Psykologer mot tobak finns bra patientmaterial. Även på fler språk än svenska.

Gå vidare till: Psykologer mot tobak

En rökfri operation halverar vårdskadorna

Patientinformation.

Ladda ned Pdf, 888.2 kB.

Fri från tobak i samband med operation

Patientinformation. Broschyren är framtagen genom ett samarbete mellan nätverket HFS, Hälsofrämjande hälso och sjukvård, och Statens folkhälsoinstitut.

Ladda ned: Fri från tobak i samband med operation Pdf, 627 kB.

Enkla råd om att sluta med tobak

En guide till hälso- och sjukvårdspersonal om hur man kan stödja patienter att sluta använda tobak.

Ladda ned: Enkla råd om att sluta med tobak (Socialstyrelsen)

Går endast att ladda ner och trycka ut själv. Ej beställa via formulär.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se