Beställningsformulär

Kostnadsfritt för regionens verksamheter. För andra aktörer som vill beställa material, kontakta via folkhalsa@regionjh.se för vidare information.

Beställarinformation:
(adress, postnummer och postadress ska anges för externa beställare)
Beställarinformation:


Ange vilket antal du önskar beställa av respektive produkt:
Angivet pris gäller endast externa beställningar.
Ange vilket antal du önskar beställa av respektive produkt:
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(7 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se