Tobaksfri Duo

De flesta ungdomar som börjar med tobak gör det någon gång mellan årskurs 6-9. Om vi kan få de unga att avstå tobak under denna period minskar risken att de ska bli tobaksbrukare väsentligt. Tobaksfri duo startade i Västerbotten 1993 och är en framgångsrik och flexibel metod för att förebygga tobaksbruk bland unga. Metoden bygger på en väl strukturerad organisation, vuxenstöd, information, attitydpåverkan och positivt grupptryck. Målet är tobaksfria ungdomar, med en god hälsa!

Tobaksfri duo är i grunden en kontraktsmetod där de unga skriver ett kontrakt med en vuxen om att båda ska vara tobaksfria fram till skolavslutningen i åk 9. I årskurs 5 eller 6 får elever och föräldrar information om tobak och Tobaksfri duo. Eleverna erbjuds därefter att skriva kontrakt med en vuxen person som de själva väljer ut. Vuxenpartnern ska vara över 18 år och kan vara en förälder, ett syskon, en lärare eller annan betydelsefull vuxen som ansvarar för att aktivt följa upp avtalet. När kontrakt skrivits får eleven ett medlemskort som ger rabatter och förmåner utifrån avtal med lokala butiker, företag och föreningar. Kontraktet följs sedan upp varje år där duon skriver på en försäkran om att de har varit tobaksfria under det gångna året. Tobaksfri duo innebär ett gemensamt förhållningssätt genom att skola, föräldrar, fritid och närsamhälle samverkar för att stärka normen tobaksfrihet.

Metoden är vetenskapligt utvärderad och resultaten visar på att antalet unga rökare nästan halverades under utvärderingsperioden. En oväntad bonuseffekt var att många vuxna valde att sluta använda tobak för att bilda en duo med sin ungdom.

Först ut att arbeta med Tobaksfri duo i Jämtlands län var Funäsdalens skola. Från 2013 är hela Härjedalens kommun igång med Norra och Södra skolan i Sveg, Furulundsskolan i Lillhärdal, Ytterhogdals skola, Vemdalens skola och Sonfjällsskolan i Hede. Under hösten 2013 kom även Strömsunds kommun med i arbetet där Fjällsjöskolan i Backe var först ut att börja arbeta med metoden. Under våren 2014 har även Åre kommun och Racklöfska skolan i Järpen påbörjat arbetet. Vi kan stolt konstatera att över 200 ungdomar i Jämtland/Härjedalen har bestämt sig för att vara tobaksfria.

Är Du intresserad av Tobaksfri Duo?
Du kan läsa mer på Tobaksfri Duos egen hemsida www.tobaksfri.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se