Tobaksavvänjare

På din lokala hälsocentral finns det tobaksaavänjare som kan hjälpa dig att sluta med tobak. Remiss behövs ej.

HÄLSOCENTRALER

Brunflo hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Lena Sörensson
Tel: 063-14 20 17
Tobaksavvänjare Carina Nordin
Tel: 063-14 20 17

Bräcke hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare  Mia Horneij
Tel: 0693-166 13

Frösö hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Maude Martin
Tel: 063-14 23 00

Diplomerad tobaksavvänjare Henrik Modin
Tel: 063-14 23 00

Funäsdalens hälsocentral
Saknas

Svegs hälsocentral
Saknas

Föllinge hälsocentral
Tobaksavvänjare  Kerstin Persson Moberg
Tel: 0645-71 51 30

Gäddede hälsocentral (Närvård Frostviken)
Saknas

Hallens hälsocentral
Tobaksavvänjare  Tina Svendsen
Tel: 0643-44 55 00

Myrvikens hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Johanna Magnusson
Tel: 0643-44 55 20

Hammarstrands/ Stuguns hälsocentral, Ragunda, Bispgården 
Diplomerad tobaksavvänjare  Lotten Albertsson
Tel: 0696-682 502

Hede/Vemdalen, Fjällhälsan
Diplomerad tobaksavvänjare  Lena Olsson
Tel: 0684-160 00

Hoting, Nya Närvården AB
Diplomerad tobaksavvänjare Christine Alstergren
Tel: 0671-71 66 80

Järpens hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare  Ingrid Halvarsson
Tel: 0647-165 50

Diplomerad tobaksavvänjare  Hanna Fjellner Tjänstledig
Tel: 0647-165 50

Krokoms hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare  Malin Cooper
Tel: 0640-166 00

Diplomerad tobaksavvänjare  Marit Åberg
Tel: 0640-166 00

Kälarne hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Berit Nordlund
Tel: 0696-166 60

Lugnviks hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Ingela Lindström
Tel: 063-14 22 75

Tobaksavvänjare Linda Jonsson
Tel: 063-14 22 75


Lits hälsocentral
Saknas

Odensala hälsocentral
Diplomerd Tobaksavvänjare  Maria Jönsson
Tel: 063- 14 22 00

Diplomerad tobaksavvänjare Elin Ström
Tel: 063-14 22 00

Diplomerad tobaksavvänjare Sara Roos
Tel: 063-14 22 00

Tobaksavvänjare Emelie Andersson
Tel: 063-14 22 00


Strömsunds hälsocentral
Diplomerad Tobaksavvänjare Sofia Sannemo  Föräldraledig
Tel: 0670-166 00  

Backe hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Anna-Märta Gunneriusson
Tel: 0624-51 20 60 

Stuguns hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Lotten Albertsson. 
Tel: 0696-68 25 10

Svenstaviks hälsocentral
Diplomerad Tobaksavvänjare  Annika Törnblom
Tel: 0687-166 1

Zätagränds hälsocentral

Tobaksavvänjare Anna Åkerman
Tel: 063-14 21 28

Hälsocentralen Ripan
Diplomerad tobaksavvänjare Lina Jönsson
Tel: 063- 663 10 00

Diplomerad tobaksavvänjare Linda Jonsson
Tel. 063- 663 10 00

Åre hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Sofia Bylund
Tel: 0647- 166 00


ÖSTERSUNDS SJUKHUS

Psykiatrin ECT- mottagningen/öppenvård affektiva tillstånd
Diplomerad tobaksavvänjare Hanna Helgesson
Tel: 063-15 36 16

Psykiatrin ECT- mottagningen/ öppenvård affektiva tillstånd
Diplomerad Tobaksavvänjare Gunilla Björling
Tel: 063- 15 69 49

Lungavdelning 14
Diplomerad tobaksavvänjare Sylvia Einarsson
Tel: 063-15 31 24

Diplomerad tobaksavvänjare Stina Lundhag
Tel: 063-15 31 24/ 15 31 14

Reumatologmottagningen
Diplomerad tobaksavvänjare Christina Sandberg
Tel: 063-15 48 61

Hjärtenheten
Tobaksavvänjare Urban Bouvin
Tobaksavvänjare Jacob Vackdahl
Tel: 063-15 30 00


ÖVRIGA

Företagshälsovården Priserva AB Sveg
Diplomerad tobaksavvänjare Kicki Fabricius
Tel: 070-383 62 91

Företagshälsa Hälsorum Offerdal
Diplomerad Tobaksavvänjare Siv Eveby
Tel: 070- 594 63 24

Strömsundshälsan
Tobaksavvänjare Veronica Magnusson
Tel: 0670-12 725
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se