Tobak

Att sluta röka och snusa är en klok satsning som kommer att ge ett friskare, rikare och hälsosammare liv. Bered dig på att det för den inbitne brukaren inte alltid är någon lätt väg att gå. Men de positiva verkningarna infinner sig snabbt.

Under rubriken Tobak finns ett urval av aktuella områden som Folkhälsoenheten jobbar med just nu samt viss fakta och hänvisningar till andra hemsidor.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hälsocentralernas tobaksavänjare finns HÄR
Remiss behövs ej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mer information kan du också läsa på:

Sjukvårdsrådgivningens hemsida www.1177.se

Sluta Röka linjen Tel: 020-84 00 00 www.slutarokalinjen.org

UMO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reportage: "Nu får det vara nog med prillan"

Annelie gjorde som så många andra i tonåren, testade tobak men det stannade inte med en test. Cirka 25 år senare tog hon steget och kastade snusdosan i papperskorgen. "Var avis på de som klarade att bara sluta, så då gjorde jag det också".
Läs hela reportaget HÄR (pdf, 217.2 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se