Varför 500 gram

Flera studier visar på att frukt och grönsaker har en skyddande effekt när det gäller sjukdomar såsom stroke, hjärt-kärlsjukdom och olika cancersjukdomar. I befolkningsundersökningen "Hälsa på lika villkor, 2014" uppger endast fyra procent av männen och tio procent av kvinnorna i Jämtlands län att de äter grönsaker och frukt enligt rekommendationen.

På WHO:s, Världshälso-organisationens, lista över riskfaktorer för förtidig död kommer låg frukt- och grönsakskonsumtion på sjunde plats. WHO har även räknat ut att 2,7 miljoner liv kan sparas varje år om människor äter tillräckligt med frukt och grönsaker.

Forskare uppskattar att om vi svenskar åt åtminstone 400 gram varje dag skulle det minska cancersjukdomarna med 20 procent. En ökning till 600 gram per dag skulle minska hjärt-kärlsjukdomarna med 10-20 procent.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se