Goda matvanor

Bakgrund/ Nuläge

Hur och vad vi äter är direkt kopplat till vår hälsa. Patientenkäten visar att 4 000 personer i Jämtlands län som vill ha stöd att förbättra sina matvanor. Befolkningsundersökningen ”Hälsa på lika villkor” (2014) visar vidare att endast fyra procent av männen och tio procent av kvinnorna i vårt län intar de rekommenderade sjukdomsförebyggande mängden grönsaker och frukt.

Samma befolkningsundersökning visar att 16 procent i den vuxna befolkningen har fetma. Även om orsakerna till övervikt och fetma är många och varierande mellan individer är det allvarligt eftersom övervikt och fetma är en av de enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död i västvärlden. ”Livsmedelsverkets Matvaneundersökning (2012)” visar att 15 procent av energiintaget för vuxna kommer från godis, läsk, bakverk och snacks. Vidare beskrivs att unga män dricker stora mängder läsk och att unga kvinnor inte intar tillräckligt med D-vitamin, järn och folat.

”Hälsosamtalet i skolan” (2015-2016) som genomförs på elever av skolsköterskor visar bland annat att majoriteten av eleverna äter frukost under alla skoldagar men att andelen minskar gradvis högre upp i årskurserna

Uppgifter om BMI som varje år sammanställs av Föräldrabarnhälsan visar att övervikt och fetma fortfarande är allt för vanligt bland 4åringar i länet. Även stillasittande och konsumtion av utrymmes mat är allt för högt.

Mer information:

1177.se - Hälsosam mat

Livsmedelsverket - Samtal om mat i sjukvården

Livsmedelsverket - Hitta ditt sätt att äta grönare ... Finns även som lättläst Svenska och vykort.

Livsmedelsverket - Måltider i vård, skola och omsorg

Livsmedelsverket - Matvanor


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se