Tillgänglighetsanpassade kartor visar vägen ut
– vill underlätta för personer att komma ut mer i naturen

"I Region Jämtland Härjedalen är 46 procent av befolkningen otillräckligt fysiskt aktiva enligt den senaste Länsrapporten, Hälsa på lika villkor. Vistelse i naturen och fysisk aktivitet är två viktiga och påverkningsbara faktorer för en god hälsa och livskvalitet.

Som ett led i att få fler att komma ut och röra på sig har Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Länsstyrelsen och länets kommuner tagit fram tillgängliga och kvalitetssäkrade stigar för att sänka tröskeln för fler att komma ut i naturen. Vårdgivare ska kunna ordinera fysisk aktivitet på recept (FaR) och hänvisa till stigarna likväl som att en barnfamilj ska kunna hitta stigarna på hemsidan för att planera ett helgäventyr tillsammans.

De första kartorna är nu framtagna och under november månad kommer Krokoms kommun fungera som testkommun. Till våren kommer ytterligare kartor från fyra kommuner till och hösten därpå de resterande två kommunerna.

Krokoms kommun
Försättsblad Pdf, 426.7 kB.
Hälsoslingan Rödön Pdf, 719.5 kB.
Vikekärret Rödön Pdf, 844.3 kB.
Tysjöarna norr Pdf, 733.6 kB.
Krokoms tätort Pdf, 942.9 kB.

Vi vill gära höra vad du tycker!
För att vi ska kunna anpassa kartorna så bra som möjligt är dina synpunkter viktiga för oss. Gå gärna in på Utvärderingsblanketten. Vi tittar igenom alla svar. Svaren är anonyma.
Tack!

 


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se