Min rörelsemedicin

Rörelsemedicin

Visste du att ...
... nästan hälften av alla vuxna människor i Sverige uppgav år 2020 att de lider av psykiska besvär? Vi vet också att detta ökar bland yngre individer och där framför allt flickor. Besvär som rapporteras är bland annat ångest, oro och ängslan.

Det kan vara mer eller mindre allvarligt, det kan vara besvär som huvudvärk, stress eller sömnbesvär och mycket annat. Men det vi också vet är att fysisk aktivitet minskar depressiva symtom i lika hög grad som behandling med antidepressiva läkemedel eller KBT vid lindrig till måttlig depression.

Visste du också att ...
... genom att vara fysiskt aktiv så kan vi inte bara behandla utan även förebygga psykisk ohälsa! Studier visar att risken för att utveckla depressiva symtom kan vara 25–40% lägre bland personer som är fysiskt aktiva jämfört med dem som är inaktiva. Fysisk aktivitet har en antidepressiv effekt och det bästa är att det går att göra på otroligt många olika sätt och vi kan se en effekt direkt. Effekterna vi kan se av fysisk aktivitet är bland annat:

· Bättre självkänsla, självförtroende och tilltro till sin egen förmåga
· Bättre sömn
· Bättre minne och koncentration
· Mer motståndskraftig mot stress
· Minskad inflammation i kroppen
· Bättre fysisk kapacitet

Tillsammans med Suicide zero vill vi på Folkhälsoenheten sprida inspiration genom att ge exempel på fysisk aktivitet som får just dig att må bra. Inför och under temaveckan Psykisk hälsa v40 som arrangeras av Regionen tillsammans med länets kommuner och civilsamhället vill vi fråga er, vad är din rörelsemedicin? Filma eller fota och lägg ut på sociala medier och tagga #minrörelsemedicin, @regionjämtlandharjedalen & @suicidezero så hoppas vi på en inspirationsbank som kan bidra till att förbättra den psykiska hälsan!

Fakta:

Personer med depression bör rekommenderas aerob eller muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska depressiva symtom. Rekommendationen är 150-300 minuter på måttlig intensitet eller 75-150 minuter på hög intensitet. Aktiviteten får gärna vara uppdelad på 3-7 dagar per vecka och all rörelse räknas! Från studier har effekter på bland annat gång, löpning, stationär cykling, rodd, motionsgymnastik och dans i måttlig till hög intensitet, vanligtvis minst 3 (2–5) gånger per vecka, 30–40 minuter per pass visat god effekt. Muskelstärkande träning på till exempel gym har också visat god effekt och går att kombinera med aerob träning, alternativt utföra endast det, till exempel 3 pass i veckan på 50 minuter vardera. Detta går självklart att anpassas utifrån vad just du gillar och det viktigaste är att minska stillasittandet!

Depression ökar även risken för bland annat hjärt-och kärlsjukdomar, som även detta går att förebygga och behandla med fysisk aktivitet.


 


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se