Alkohol och cancer

Den som dricker alkohol ökar sin risk att drabbas av flera olika cancersjukdomar. För den som dessutom röker ökar risken ytterligare.

Alkohol är en sedativ drog som verkar hämmande på det centrala nervsystemet och som kan ge både lugnande och uppiggande effekter.

Utöver risken för beroende – med allt vad det innebär för den fysiska och psykiska hälsan – påverkar alkoholen de kroppsliga systemen på både kort och lång sikt. Alkoholkonsumtion är skadligt för kroppen på flera sätt. Ett sätt är alkoholens toxikologiska effekt, det vill säga hur giftiga ämnen i alkoholen påverkar kroppen.

Läs mer på Cancerfonden

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se