Alkohol

RISKBRUK och Generella rekommendationer

Riskbruk av alkohol definieras som intag av >14 standardglas/v för män >9/v för kvinnor eller intensivkonsumtion >4 respektive >3 glas vid ett tillfälle.

Bakgrund/Nuläge
En stor grupp svenskar (ca 1 miljon) har riskbruk, eller missbruk/skadligt bruk utan beroende eller beroende utan sociala problem. De söker ej vård för detta men har påtagligt förhöjd risk för skadliga konsekvenser. De har svårt att navigera fram till adekvat hjälp.

I denna grupp finns det stora antalet problem och de största kostnaderna. Alkoholkonsumtion inverkar på ett stort antal tillstånd ex: hypertoni, värkproblematik, magproblem, depression, psykisk ohälsa, sömnstörningar, cancer, återhämtning efter operation och interagerar med många läkemedel.

Korta insatser (enkla råd, rådgivande samtal) är lika effektiva som mer omfattande vid måttligt beroende och har effekt på sjuklighet, sjukhusdagar, sjukskrivningsdagar.

För mer information riskbruk.se


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se