Utbildning tobaksavvänjning med diplomering

Steg 1 Grundkurs:  Onsdag 25 mars kl: 9:30 – 16:00
                                  Torsdag 26 mars kl: 8:30 – 15:30

Steg 2 Diplomering: Bestäms gemensamt med kursdeltagarna.
Plats: Rosa rummet Köpmangatan 3 plan3
Målgrupp: Personal inom Region Jämtland Härjedalen

Kursledare: Ywonne Wiklund hälsoutvecklare, Margareta Jonsson, Folktandvården diplomerad tobaksavvänjare. Region Västerbotten.

Kursinnehåll: Tobak – fakta och hälsorisker

  • Tobaksavvänjningsmetod
  • Verktyg inom samtalsmetodik (MI)
  • Tobaksavvänjning i praktiken, grupp och individuell
  • Aktuellt inom tobaksområdet
  • Övningar och exempel
  • Nikotinersättning och läkemedel
  • Material

Kursen innehåller även:

  • Handledning på tre patientfall varav minst ett i grupp. Skrivna patientrapporter enligt mall
  • Hemtentamen utifrån kursbok och föreläsningar
  • Uppföljningsdag och Diplomering

Riktlinjer för diplomering av tobaksavvänjare är framtagna av en expertgrupp inom Yrkesföreningarna mot tobak som gäller nationellt.
Kursen/stegen är kostnadsfri, kursbok och annat material ingår samt fika under dagen. Lunch, resor och eventuell övernattning bekostas av deltagarna själva.

Anmälan via webformuläret nedan
Senast den 10 mars

Frågor?
Kontakta Ewa Jonsson Folkhälsoenheten
Tel: 063- 14 24 59
E-mail: ewa.jonsson@regionjh.se

VÄLKOMMEN !

Utskriftsvänlig inbjudanPDF

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 10 mars klockan 23.30.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214