Föräldraskapstöd

Folkhälsoenheten har tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län i uppdrag att ge stöd för utveckling av föräldraskapsstöd i Jämtlands län.

Ett nätverk med representanter från alla kommuner i länet, representanter för civilsamhället, olika verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen.

Länk till Barnhälsovården Jämtland https://www.regionjh.se/forpersonalovrigavardgivarepartners/halsoochsjukvard/barnhalsovarden.4.1d7a19a1619b54bf17d2e4.html

Länk till Föräldraskapsstöd Länstyrelsen Jämtland
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/samhalle/social-hallbarhet/foraldraskapsstod.html

Länk till Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapstöd https://www.mfof.se/foraldraskapsstod.html

Erfarenhetsutbyte föräldraskapsstöd Z -För dig som jobbar med föräldraskapsstöd
Föräldraskapsstöd z


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se