Statistik och rapporter

Folkhälsan vill göra det enkelt för dig som vill hitta statistik och rapporter inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Här hittar du ett antal dokument, både från ett regionsperspektiv och från andra myndigheter/organisationer.

Statistik

Nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2018
Länsrapport Pdf, 674.4 kB.
Östersund Pdf.
Härjedalen Pdf, 629.5 kB.
Berg Pdf, 612.2 kB.
Bräcke Pdf, 644.5 kB.
Ragunda Pdf, 627 kB.
Krokom Pdf, 622.4 kB.
Strömsund Pdf, 622.3 kB.

-----------------------------------------------------------------------------

Nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2014
Länsrapport​ Pdf, 1 MB.

Kommunrapporter
Berg Pdf, 947.4 kB. 
Bräcke Pdf, 948.5 kB. 
Härjedalen Pdf, 934 kB. 
Krokom Pdf, 908.8 kB.
Ragunda Pdf, 903.2 kB.
Strömsund Pdf, 971.2 kB. 
Åre Pdf, 866.3 kB. 
Östersund Pdf, 917.5 kB.

Nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2010
På länsnivå Pdf, 1 MB.

Kommunrapporter 
Berg Pdf, 873.4 kB. 
Bräcke Pdf, 752.5 kB. 
Härjedalen Pdf, 752.7 kB. 
Krokom Pdf, 808.2 kB. 
Ragunda Pdf, 775 kB. 
Strömsund Pdf, 750.4 kB. 
Åre Pdf, 926.8 kB.  
Östersund Pdf, 928.1 kB.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Skolelevers hälsa och levnadsvanor

Hälsosamtalet i skolan 2017 Pdf, 238.7 kB.

Hälsosamtalet i skolan 2015-2016
Länsrapport Pdf, 751.8 kB.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Skolelevers drogvanor 2015
Länsrapport Pdf, 1007.3 kB.
Berg Pdf, 660.5 kB. 
Bräcke Pdf, 675.9 kB. 
Härjedalen Pdf, 671.5 kB. 
Krokom Pdf, 687.5 kB.
Ragunda
Strömsund Pdf, 703.4 kB. 
Åre Pdf, 664.2 kB. 
Östersund Pdf, 756.5 kB.

Elevåterkoppling Pdf, 1.1 MB.

Skolelevers drogvanor 2012
Länsrapport Pdf, 1.1 MB. 
Berg Pdf, 1 MB. 
Bräcke Pdf, 1 MB.
Härjedalen Pdf, 963.2 kB.
Krokom Pdf, 1.1 MB. 
Ragunda Pdf, 1 MB. 
Strömsund Pdf, 1.1 MB. 
Åre Pdf, 1.1 MB. 
Östersund Pdf, 1.1 MB.

--------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se