Föräldraskapstöd

Folkhälsoenheten har tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län i uppdrag att ge stöd för utveckling av föräldraskapsstöd i Jämtlands län.

Ett nätverk med representanter från alla kommuner i länet, representanter för civilsamhället, olika verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen.

Mål med arbetet:

  • Att alla kommuner och Region Jämtland Härjedalen utser en eller flera kontaktpersoner till nätverket för föräldrastöd I Jämtlands län.
  • Att ge alla föräldrar information om och tillgänglighet till föräldrastödsgrupper.
  • Att personal i kommuner och Region Jämtland Härjedalen skall ha kännedom om vart de kan hänvisa personer/föräldrar i behov av föräldraskaptöd.
  • Att aktiva ledare ges tillgång till fortbildning för sina föräldrastödsuppdrag.

När det gäller det universella föräldraskapstödet gäller uppdraget även att:

  • Stödja utövare/ledare i hela länet genom mötesplatser för erfarenhetsutbyte
  • Bidra till kompetensutveckling samt löpande bistå med ny kunskap
  • Bistå med metoder för utvärdering för det universella föräldraskapstödet.

Länk till Barnhälsovården Jämtland https://www.regionjh.se/forpersonalovrigavardgivarepartners/halsoochsjukvard/barnhalsovarden.4.1d7a19a1619b54bf17d2e4.html

Länk till Föräldraskapsstöd Länstyrelsen Jämtland
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/samhalle/social-hallbarhet/foraldraskapsstod.html

Länk till Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapstöd https://www.mfof.se/foraldraskapsstod.html


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se