Upphandling

Region Jämtland Härjedalen köper varor och tjänster för en stor del av sin budget.
Alla varor och tjänster som köps måste upphandlas i konkurrens. De regler som gäller finns i Lagen om offentlig upphanding (LOU) och bygger på krav som gäller inom hela EU.

Regionen har dessutom en upphandlingspolicy som beskriver hur verksamheten ska arbeta och vilka befogenheter de har att göra upphandlingar.
Samma miljö- och kvalitetskrav som gäller för den egna verksamheten gäller också för de leverantörer regionen anlitar.

Upphandlingarna genomförs av Upphandlingsenheten. Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214