Enhetschef till område Barn, Unga Vuxna

Arbetsplatsbeskrivning

Vi välkomnar nu en enhetschef till våra två enheter Resursenheten för Vuxenhabilitering (RVH) och Föräldra- barnhälsan (FBH) inom område Barn,- Unga Vuxna.

RVH arbetar med habilitering på specialistnivå och tar emot remisser från kommun, Primärvård och övrig specialistvård i Jämtland/Härjedalen. På RVH sker mycket teamarbete och man har ett mycket gott samarbetsklimat mellan de olika yrkeskategorierna. Teamet består av arbetsterapeut, läkare, socionom, sjuksköterska/uroterapeut, logoped, sjukgymnast, psykolog, dietist och medicinsk sekreterare. Målgruppen är personer från 18 år och uppåt som är i behov av habiliteringsinsatser pga. medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar.

Föräldra- och barnhälsan har i sitt uppdrag som kompetenscentrum en inriktning på hälsofrämjande, förebyggande och utvecklingsinriktat arbete. Utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv ska enheten stödja, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten inom mödra- och barnhälsovården i Jämtlands län. Föräldra- och barnhälsan bedriver även ett direkt patientarbete som vänder sig till blivande/ nyblivna föräldrar samt barn 0-6 år och deras familjer.

Enheterna är lokaliserade i Östersund i centrala, nyrenoverade lokaler på Köpmangatan 24. Enheten ingår i område Barn och unga vuxna, tillsammans med Barn- och ungdomspsykiatrin samt Barn- och ungdomshabiliteringen.

Arbetsbeskrivning

Dessa två enheter har ca 25 medarbetare som du kommer vara chef för. Som enhetschef kommer du att ha personal-, ekonomi-, och utvecklingsansvar. Du är direkt underställd områdeschefen och arbetar nära övriga enhetschefer, medarbetare och stabspersonal. Du sitter med i områdets ledningsgrupp och du deltar även i regionövergripande utvecklingsarbeten. Samverkan med övriga aktörer i anslutning till enhetens uppdrag är också viktigt.

Kvalifikationer

Vi söker en positiv och handlingskraftig chef som har ett stort intresse av att arbeta med verksamhetsutveckling och verksamhetsuppföljning med patientens och medarbetarens bästa i fokus.

Vi ser att du har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan akademisk utbildning som bedöms relevant för verksamheten. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och goda vitsord från tidigare chefserfarenhet är meriterande för tjänsten.

Du är strukturerad, en god lyssnare, behåller ditt självförtroende i svåra situationer och har en förmåga att ta tillvara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitet för att driva förbättrings- och kvalitetsarbete. Du drivs och lockas av utmaningen att tillsammans med medarbetarna utveckla och förbättra verksamheten. Du har en utvecklad förmåga att coacha och ställa krav på högt kompetenta medarbetare. Du har lätt för att kommunicera och har helhetssyn. Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift och har en god kommunikativ förmåga och förmåga att ta ett helhetsperspektiv. Ditt ledarskap kännetecknas av att skapa förtroende och ett bra samarbete.


Vi erbjuder en tillsvidareanställning (utifrån grundprofession) i Region Jämtland Härjedalen med ett tidsbegränsat chefsförordnande som enhetschef under 4 år.

Andra uppgifter

Ytterligare fackliga kontaktpersoner:
Linda Petersson, Psykologförbundet,
063-153779, linda.petersson@regionjh.se
Monica Berg, Fysioterapeuterna, 063-153614, Monica.berg@regionjh.se

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid,
Löneform: Månadslön
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Mikael Lec-Alsén
Områdeschef
Telefon: 063-15 43 77
Email: mikael.lec-alsen@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Bettina Herm
Läkarföreningen
Telefon: 063-154613
Email: bettina.herm@regionjh.se
Namn: Pernilla Darth
Vision
Telefon: 063-154665
Email: pernilla.darth@regionjh.se
Namn: Linus Klar
Vårdförbundet
Telefon: 063-154614
Email: linus.klar@regionjh.se

Ansökan

Referensnummer: Persr/318/2019
Sista ansökningsdag: 2019-08-18

Ansök nu

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214