Vikariat som ingenjör till Syn- och hörselrehabiliteringen

Arbetsplatsbeskrivning

Syn- och hörselrehabiliteringen består av fyra delar; Hörcentralen, Pedagogiska hörselvården, Syncentralen samt Tolkcentralen för döva som erbjuder habilitering/rehabilitering för personer med syn- och hörselnedsättningar. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för personer med dessa funktionsnedsättningar att kunna leva ett gott liv och nå full delaktighet i samhället utifrån egna val. Här arbetar du i ett tvärprofessionellt team, bestående av audionom, hörsel- och synpedagog, kurator, teckenspråkstolkar, tekniker, medicinsk sekreterare och administrativ assistent där vi utgår ifrån patientens och anhörigas/närståendes unika behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

En av våra medarbetare kommer att vara tjänstledig för att prova ett annat arbete. Därför söker vi nu en ingenjör till vårt team och vi erbjuder Dig ett stimulerande och utvecklande arbete. Huvuddelen av arbetstiden kommer att ligga inom hörselvårdens verksamhet. Vi söker Dig som är intresserad av att arbeta med teknik och människor. Du bör ha en bred teknisk bakgrund och vara intresserad av datorer och andra tekniska hjälpmedel.

Östersunds sjukhus är ett komplett och välutrustat akutsjukhus med hög kompetens både vad gäller medicinska specialiteter och omvårdnad. Sjukhuset med 2400 medarbetare är det enda i länet, vilket är en fördel eftersom det möjliggör en närhet mellan de olika specialiteterna. En närhet som kommer patienterna till del. I region Jämtland Härjedalen är livskvaliteten i fokus. Här är den storslagna naturen alltid nära. Här bor du trivsamt och kan fylla din fritid med upplevelser. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss arbetar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika aktiviteter.

Arbetsbeskrivning

- Ansvarar för utbildningar/information till skolor, arbetsplatser och kollegor.
- Ansvarar för utredning och mätningar av akustisk miljö i skolor/arbetsplatser, samt vid behov installation av hjälpmedel.
- Ansvarar för relevanta upphandlingar samt håller i relevanta leverantörskontakter.
- Omvärlds bevakar teknikområdet inom hörsel-, syn-, dövblind-, samt tolkområdet.
- Installerar och funktionskontrollerar klinisk- och diagnostisk utrustning.
- Ansvara för den medicintekniska säkerheten på Syn-och hörselrehabiliteringen gällande bl. a
mätutrustning och verksamhetssystem.
- Ansvarar för relevanta program exempelvis lager-, utrustnings-, och statistikprogram m.m.
- Dokumenterar i relevanta program.
- Tar fram relevanta underlag till enhetschef exempelvis statistik.
- Driver tillsammans med enhetschef verksamheten för patienter inom Syn- och hörselrehabiliteringen
inom det tekniska området.
- Verkar tillsammans med enhetschef för en god och hållbar ekonomi.
- Reparerar, underhåller, installerar och servar hjälpmedel och utrustning.
- God kunskap kring mobilapplikationer och datorer.
- Sköter inköp, godsmottagning samt lagerhantering.
- Utför servicebesök och serviceärenden.
- Medverkar och bidrar till en god arbetsmiljö.

Kvalifikationer

Högskoleingenjörsutbildning eller annan ingenjörsutbildning som vi bedömer likvärdig. God samarbetsförmåga, servicekänsla och hög social kompetens är extra viktigt då vi arbetar patientnära och med människan i centrum.
Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift. Van dataanvändare, kunskaper inom access och excel är ett krav och kunskaper i SQL är önskvärt.

Körkort är ett krav då resor över hela länet ingår i arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Meriterande är:
- Erfarenhet från hörselområdet
- Erfarenhet av elektronikservice
- Erfarenhet av från service med kundnära kontakter.

Andra uppgifter

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Intervjuer/samtal kommer att ske löpande under annonseringstiden.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Jämtland Härjedalen samt möjliggöra god kommunikation med våra
sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid,
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, för tiden fram till 2020-03-31. Under förutsättning att erforderliga beslut tas, kan vikariatet övergå i tillsvidareanställning.
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Evalena Peterson
Enhetschef
Telefon: 063-154465
Email: evalena.peterson@regionjh.se
Namn: Mattias Wiklund
Tekniker
Telefon: 063-153825
Email: mattias.wiklund@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Helena Hedmark
Vision
Telefon: 063-153991
Email: helena.hedmark@regionjh.se

Ansökan

Referensnummer: Persr/301/2019
Sista ansökningsdag: 2019-08-11

Ansök nu

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214