Logoped till autismteamet Barn- och ungdomshabiliteringen, BUH

Arbetsplatsbeskrivning

Är du logoped och vill ha ett omväxlande arbete med stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll? Är du bra på att förmedla din kunskap? Välkommen till oss på Barn- och ungdomshabiliteringen i Östersund! Vi är en arbetsplats som gör skillnad varje dag! Vi söker en logoped till vårt autismteam.

Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) är en specialistenhet inom länssjukvården som ger stöd till barn och ungdomar 0–20 år samt deras anhöriga. Enheten består av ca 40 medarbetare inom yrkesprofessionerna logoped, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, socionom, specialpedagog, barnskötare, barnsjuksköterska, barnneurolog, uroterapeut, dietist samt medicinsk sekreterare.

Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar med medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen. Enheten är organisatoriskt indelad i tre team: barnteam, ungdomsteam och autismteam. Utöver grunduppdraget har verksamheten ansvar för tilläggsuppdragen Ätteam, Rehabteam och Riskbarnsuppföljning.

Administrativt är verksamheten organiserad i området Barn och unga vuxna (BUV) som förutom Barn- och ungdomshabiliteringen består av Vuxenhabiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatrin och Föräldra- och barnhälsan. Dessa fyra enheter är samlokaliserade centralt på Köpmangatan 24 i Östersund.

Arbetsbeskrivning

Som logoped inom Barn och ungdomshabiliteringen ansvarar Du för utredning, bedömning och behandling av svårigheter med tal, oralmotorik, språk, kommunikation och ätande samt utprovning och uppföljning av kommunikationshjälpmedel hos barn och ungdomar inom målgruppen. Du deltar i tvärprofessionella utredningar, bedömningar och behandlingar, samt ger utbildning och konsultation till patienter och deras nätverk.

Som logoped på Barn- och ungdomshabiliteringen arbetar Du till viss del över teamgränserna, vilket kan innebära punktinsatser i övriga team när behov finns. Arbetet är omväxlande, roligt och utmanande och ger stora möjligheter att utvecklas inom yrkesrollen. Du kommer ha tillgång till kollegialt stöd och erfarenhetsutbyte från 4 logopedkollegor varav en är din mentor.

Du behöver ha kunskap om och en vilja att ingå i teamarbete som arbetssätt men även samverka inom den egna disciplinen beroende på uppgift. Arbetet innebär höga krav på förmågan att skapa struktur, både för den egna planeringen och i samarbete med kolleger. Kommunikation och ansvar kring den egna uppgiften och förmåga att hantera gränsen till kollegans uppgift är bärande för verksamheten.

Kvalifikationer

Meriterande är erfarenhet och ett intresse av arbete inom barn- och ungdomshabilitering gärna med inriktning autism och/eller neurosomatik. Även erfarenhet inom tillämpad beteendeanalys och intensiv beteendeterapi och/eller adekvat vidareutbildning som t.ex. AKKtiv föräldrautbildning är meriterande.

Körkort är ett krav då vi arbetar länsövergripande.
Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet, engagemang, samarbetsförmåga samt flexibilitet och vi ser gärna en mångfald i arbetslaget.

Andra uppgifter

Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Läs mer: http://www.regionjh.se

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid,
Tillträde: Tillträde omgående eller efter överenskommelse. Intervjuer och tillsättning kan ske under rekryteringstiden.
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Lina Boije
Enhetschef
Telefon: 063-15 46 36
Email: lina.boije@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Helena Wandin
Logoped
Telefon: 072- 451 56 28
Email: helena.wandin@regionjh.se

Ansökan

Referensnummer: Persr/900/2022
Sista ansökningsdag: 2023-01-08

Ansök nu

.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se