Positiv och handlingskraftig chef till Föräldra- och barnhälsan

Arbetsplatsbeskrivning

Vi söker en positiv och handlingskraftig chef med stort intresse av att arbeta med verksamhetsutveckling och verksamhetsuppföljning. Du har både patientens och medarbetarens bästa i fokus.
Föräldra- och barnhälsans (FBH) uppdrag är att samla medicinsk-, psykologisk-, social- och omvårdnadskompetens gällande mödra- och barnhälsovårdsfrågor. Verksamheten arbetar för att utveckla en jämlik vård, där mödrahälsovårdens mål är att främja en god reproduktiv och sexuell hälsa - och barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling i länet.
Föräldra- och barnhälsans resurser utgörs av MHV- och BHV-överläkare, samordnande barnmorska, samordnande BHV-sjuksköterska, psykologer, socionomer samt medicinsk sekreterare.

Föräldra- och barnhälsans verksamhet innefattar:
Kompetenscentrum för barn- och mödrahälsovård
Föräldra- och barnhälsan har i sitt uppdrag som kompetenscentrum en inriktning på hälsofrämjande, förebyggande och utvecklingsinriktat arbete. Uppdraget innebär förutom stöd till personal inom mödrahälsovård (MHV) och barnhälsovård (BHV), även tillsyn, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten.

Patientarbete
Som en del regionens mödra- och barnhälsovård bedriver socionomer och psykologer på Föräldra- och barnhälsan kliniskt arbete i form av behandling av psykisk ohälsa hos föräldrar, samspel, psykosocialt stöd och föräldrastöd, samt barnpsykologisk rådgivning till blivande och nyblivna föräldrar med barn 0-6 år. I uppdraget ingår även barnpsykologisk bedömning av förskolebarn med avvikande beteende eller misstänkt utvecklingsförsening.

Enheten är lokaliserad i Östersund i centrala, nyrenoverade lokaler på Köpmangatan 24. Enheten ingår i område Barn och unga vuxna, tillsammans med Barn- och ungdomspsykiatrin, Vuxenhabiliteringen samt Barn- och ungdomshabiliteringen.

Arbetsbeskrivning

Som enhetschef kommer du att leda enheten Föräldra- och barnhälsan. Det innebär ett övergripande ansvar för enheten, inklusive personal- och budgetansvar, samt att representera arbetsgivaren i olika sammanhang. Du är direkt underställd områdeschef och arbetar nära övriga enhetschefer och stabspersonal på området. Du ingår i områdets ledningsgrupp och representerar även enheten både internt inom hela regionen och externt. Översyn av uppdraget pågår under 2023 som innebär att även visst verksamhetschefsuppdrag kan komma att ingå i uppdraget.

I tjänsten ingår att arbetsleda medarbetare som ansvarar för bl.a:
* Framtagning av riktlinjer
* Leda utvecklingsprojekt
* Genomföra utbildningar
* Delaktighet i utveckling av för verksamheten relevanta IT-system
* Omvärldsbevakning och politiska uppdrag av olika karaktär
* Stöd till personal som bedriver patientarbete med nära arbete med enhetens psykolog med ledningsansvar (PLU)

Kvalifikationer

Vi ser att du har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan akademisk utbildning som bedöms relevant för verksamheten, erfarenhet av hälsovårdsarbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och goda vitsord från tidigare chefserfarenhet är meriterande för tjänsten.

Du är strukturerad, en god lyssnare, vågar stå för obekväma beslut när så behövs och har en förmåga att ta tillvara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitet för att driva förbättrings- och kvalitetsarbete. Du drivs och lockas av utmaningen att tillsammans med medarbetarna utveckla och förbättra verksamheten. Du har en utvecklad förmåga att coacha och leda högt kompetenta medarbetare. Du har lätt för att kommunicera och har helhetssyn. Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift och har en god kommunikativ förmåga och förmåga att ta ett helhetsperspektiv. Ditt ledarskap kännetecknas av att skapa förtroende och ett bra samarbete.

Andra uppgifter

Fackliga kontaktpersoner: Bettina Herm, Läkarföreningen bettina.herm@regionjh.se
Pernilla Darth, Vision, pernilla.darth.@regionjh.se
Mona Jakobsson, SSR, mona.jakobson@regionjh.se

Vi erbjuder en tillsvidareanställning (utifrån grundprofession) i Region Jämtland Härjedalen med ett tidsbegränsat chefsförordnande som enhetschef under 4 år. Inom ramen för tjänsten kan det finnas möjlighet till visst eget kliniskt arbete på enheten upp till 20% efter individuell överenskommelse.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid,
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Mikael Lec-Alsen
Områdeschef
Telefon: 070 317 64 69
Email: mikael.lec-alsen@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Eva-Marie Jonasson
Barnsjuksköterska
Telefon: 063 - 15 46 51
Email: eva-marie.jonasson@regionjh.se
Namn: Sara Ling
Psykolog
Telefon: 063–153359
Email: sara.ling@regionjh.se

Ansökan

Referensnummer: Persr/190/2023
Sista ansökningsdag: 2023-04-17

Ansök nu

.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se