Är du specialpedagog och vill arbeta med yngre barn–sök till Barn- och ungdomshabilitering, BUH

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara en del i en verksamhet som arbetar för att göra skillnad och skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar med funktionsnedsättning? Är du duktig på att förmedla din kunskap? Sök jobbet hos oss!

Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) är en specialistenhet inom regionsjukvården som ger stöd till barn och ungdomar 0 - 21 år samt deras anhöriga. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som är varaktiga och kräver tvärprofessionella insatser för stöd att klara svårigheter i vardagen. Utöver grunduppdraget har verksamheten ansvar för tilläggsuppdragen Ätteam, Rehabteam och Riskbarnsuppföljning.

Organisatoriskt är enheten indelad i barnteam, ungdomsteam samt autismteam med en övergripande medicinsk samordningsgrupp fördelad i teamen. Enheten består av 40 medarbetare fördelat på följande tjänster; arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, dietist, logoped, psykolog, socionom, barnskötare, specialpedagog, barnsjuksköterska, uroterapeut, barnneurolog med administrativt stöd av medicinsk sekreterare. Insatserna ges i form av tvärprofessionella team till barnet/ungdomen och dess nätverk.

Barn- och ungdomshabiliteringen ingår i område Barn och unga vuxna (BUV) tillsammans med Vuxenhabiliteringen, Föräldra- och barnhälsan samt Barn- och ungdomspsykiatrin. Dessa fyra enheter är samlokaliserade centralt på Köpmangatan 24 i Östersund.

Arbetsbeskrivning

Som specialpedagog på BUH kommer dina arbetsuppgifter att rikta sig till barn med neurosomatiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, autism eller flerfunktionsnedsättning. Du kommer arbeta i ett tvärprofessionellt team kring barnet där din kompetens som specialpedagog utgör den pedagogiska delen i insatsen.
Utöver teamarbetet så har du två erfarna specialpedagogkollegor i verksamheten, vilket möjliggör nära kollegialt utbyte, handledning samt mentorskap. Tillsammans har ni regelbundna yrkesträffar där ni bland annat arbetar med yrkesfrågor.
Arbetsuppgifterna består av förskole/skolobservation, kartläggning inför utredning, samt insatser i form av stöd till barnets nätverk kring bemötande vid lek, samspel och kommunikation. Insatserna förankras och kan ske i barnets hem och förskola/skola samt på BUH. Specialpedagogen arbetar för att skapa goda förutsättningar för barnets lärande och färdighetsutveckling genom pedagogiska metoder och hjälpmedel samt genom gruppbehandling och fortbildning till barnets nätverk. Insatserna utformas och planeras utifrån varje barns specifika behov, egna mål och förutsättningar.
Som specialpedagog på BUH är du teamets pedagogiska röst. All personal jobbar för barnets delaktighet i sin habilitering men som specialpedagog har du ett extra ansvar att hjälpa dina kollegor med hur barnet blir delaktig med hänsyn till barnets specifika förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor ser du till att de beslut som rör barnet tas utifrån barnets bästa.

Kvalifikationer

Det är ett krav att du arbetat med barn i förskoleåldern. Erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomshabilitering är meriterande. Du behöver ha kunskap om och en vilja att ingå i teamarbete som arbetssätt och samverka inom den egna disciplinen beroende på uppgift. Verksamheten har ett stort behov av att behålla/utöka kompetens inom tillämpad beteendeanalys samt intensiv beteendeträning för små barn, sådan kunskap är meriterande.
Arbetet innebär höga krav på förmågan att skapa struktur, både för den egna planeringen och i samarbete med kollegor. Kommunikation och ansvar kring den egna uppgiften och förmåga att hantera gränsen till kollegans uppgift är bärande för verksamheten.
Stor hänsyn kommer tas till personlig lämplighet, arbetslivserfarenhet och samarbetsförmåga och vi ser gärna en mångfald i arbetslaget.
Specialpedagogexamen alternativt pågående/planerade studier till specialpedagog är ett krav.
B-körkort krävs

Andra uppgifter

Vill du veta mer om jobbet är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Ditt nya hem? Läs mer om att bo och leva i Östersunds kommun. www.ostersund.se

Välkommen till Jämtland Härjedalen! www.jamtland.se
Här hittar du mer information om Region Jämtland Härjedalen. www.regionjh.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid,
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande.
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Lina Boije
Enhetschef
Telefon: 063-15 46 36
Email: lina.boije@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Ansökan

Referensnummer: Persr/232/2023
Sista ansökningsdag: 2023-04-10

Ansök nu

.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se