Vik. Fysioterapeut/sjukgymnast till Vuxenhabiliteringen

Arbetsplatsbeskrivning

Är du en lagspelare som söker ett omväxlande och utmanande arbete?
Välkommen till oss på Vuxenhabiliteringen inom Område Barn och unga vuxna!
Här arbetar vi i team, med målet att allsidigt främja utveckling av bästa möjliga funktionsförmåga, aktivitet och delaktighet, samt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos den enskilde individen.
Vuxenhabilitering (VH) är en specialistresurs som tar emot remisser från kommunerna och primärvården i Jämtland/Härjedalen för fördjupade, tvärprofessionella bedömningar och utredningar samt tidsmässigt begränsade insatser. Vi i teamet jobbar nära varandra och har ett mycket gott samarbetsklimat mellan de olika yrkeskategorierna. Vårt team består av läkare, socionom, arbetsterapeut, sjuksköterska/uroterapeut, logoped, sjukgymnast, psykolog, dietist och teamsekreterare. Vi har nu behov av en ny fysioterapeut/sjukgymnast med intresse av patientgruppen samt teamarbete i gänget.

Arbetsbeskrivning

Som fysioterapeut på Vuxenhabiliteringen kommer dina arbetsuppgifter att rikta sig till vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Du kommer att arbeta i ett tvärprofessionellt team, där du tillsammans med teamet ger insatser som bidrar till individens hälsa, utveckling och livskvalitet.
Arbetet består av patientkontakt individuellt såväl som i grupp. I arbetsuppgifterna ingår bland annat individuella bedömningar och tidsbegränsade insatser enskilt eller tillsammans med andra professioner i teamet. Insatserna kan även ske i hemmiljön. Insatserna utformas och planeras utifrån varje individs specifika behov, egna mål och förutsättningar. Förutom den direkta patientkontakten innefattar arbetet information och kunskapsförmedling till den vuxne, dess familj och nätverk.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Du bör ha erfarenhet från arbete inom Habilitering, kunskap om och en vilja att ingå i teamarbete som arbetssätt. Arbetet innebär höga krav på förmågan att skapa struktur, både för den egna planeringen och i samarbete med teamet. Stor hänsyn kommer att tas till personlig lämplighet, erfarenhet och samarbetsförmåga.

Andra uppgifter

Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid, Omfattning: 75-100%
Tillträde: Tillträde 1 december eller enligt överenskommelse Vikariat 221201-231231 med möjlighet till förlängning
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Märith Bergström-Isacsson
Enhetschef
Telefon: 063-154829
Email: marith.bergstrom-isacsson@regionjh.se
Namn: Monica Berg
Fysioterapeut
Telefon:
Email: monica.berg@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Catharina Bäcklund
Fysioterapeut
Telefon: 063-153336,
Email: catharina.backlund@regionjh.se

Ansökan

Referensnummer: Persr/780/2022
Sista ansökningsdag: 2022-10-31

Ansök nu

.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se