Vattenanvändningsplan för Storsjön

Vattenanvändningsplan för Storsjöns vattensystem är ett projekt vars mål är att väga samman olika intressen för att trygga Storsjöns vattenkvalitet och värden, samtidigt som utvecklingsmöjligheterna tillvaratas.

Deltar i projektet gör de fyra kommuner som har delar i Storsjön; Åre, Krokom, Östersund och Berg, samt länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen.

Mer information, kontaktuppgifter med mera finns på länsstyrelsens hemsida.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN