Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Mål och regionala strukturer

Mål för gemensam hälso- och sjukvård för 2014-2025

Stärkta regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling i socialtjänsten / hälso- och sjukvård

I länet finns samverkans- och stödstrukturer som en del i processen att styra och stödja med kunskap. Regeringen och SKL har en övenskommelse om detta.

Samverkan kring nationella riktlinjer riktade till kommuner och region gemensamt

Sidansvarig: Ingela Jönsson, tel: +4663147762, e-post: ingela.jonsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-06-20.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 23/05 07:11