Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Avtal och överenskommelser

SIP för vårdpersonal för vårdpersonal

Samordnad individuell plan
Samverkansdokument mellan regionen och kommunerna i Jämtlands län avseende gemensam individuell planering mellan regionens hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst.

Detta samverkansdokument är framtaget av SVOM. Det grundar sig på nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL) och i socialtjänstlagen (2001:453,SoL) som gäller from 1 januari 2010, (regeringens proposition 2008/09:193).

Sidansvarig: Ingela Jönsson, tel: +4663147762, e-post: ingela.jonsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-03-07.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 23/05 07:11