Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Avtal och överenskommelser

Hemsjukvårdsavtalet

Hemsjukvården skatteväxlades i Jämtland Härjedalen redan 1992, vilket ger en lång historia av samverkan och, med åren, många avtal mellan dåvarande landstinget och länets kommuner.  För 5-6 år sedan konstaterades att det finns så många avtal och överenskommelser inom olika områden att våra chefer och medarbetare omöjligt kan hålla koll på dem alla. Därför skapades denna gemensamma webbsida där all samverkan samlas.Under 2015-2016 har ett tydligare sammanhållet hemsjukvårdsavtal skapats, där alla olika delavtal finns samlade som bilagor, istället för som separata avtal.  Syftet är att underlätta för de som ska använda avtalet och ytterst för att länets medborgare ska slippa bli bollade mellan oss huvudmän. Det nya avtalet börjar gälla första april. Fredagen den 3 februari hölls en information i hörsalen om det nya avtalet och syftet med att underlätta samarbetet. Här nedan finns materialet samlat:

Frågor om avtalet kan mailas till hemsjukvardsavtalet@regionjh.se, ange även ditt yrke och arbetsplats.

 

INNEHÅLL:

Läkarkompetens i kommunal hälso- och sjukvård och Distriktssköterskor i hemsjukvård
Avtal mellan region och alla kommuner 2011, förlängd till 2013-12-31.

Sjukvårdmaterial
Överenskommelse om förtydligande avseende kommunens resp. regionens ansvar för sjukvårdsmaterial / utrustning och individuellt förskrivna hjälpmedel 2004-09-30 blev aldrig slutligt undertecknade. Numera ingår frågeställningarna i Ädelavtalen och skall ingå i de föreslagna rutinerna ang. hjälpmedel / gemensamma nämnden.

Medicinskt färdigbehandlade patienter / utskrivningsklara
Lag 1990:1404 och Förordning SFS 1991:1278, om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Vårdplanering
1. Överenskommelse gällande samordnad vårdplanering mellan regionen och
    kommunerna tecknades december 2008, giltig tills vidare.
2. Rutin gällande informationsöverföring mellan arbetsterapeuter och sjukgymnaster
    inom Jämtlands län.
3. Överenskommelse mellan regionen och respektive kommun gällande
    vårdplaneringssystemet Meddix 2009-07-01 tillsvidare.

Medicintekniska tjänster (MTA-avtalet)
MTA-avtal finns angående service från regionen till alla kommuner av medicintekniska produkter. Avtalet gäller från 2013-01-01 t o m 2015-12-31 förlängning ett år. Möjligt säga upp tre månader före varje kalenderårs utgång.

Överenskommelse mellan Östersunds sjukhus och kommunerna i Jämtlands län om regler som ska tillämpas när kommunal personal deltar i vården på sjukhuset.
Överenskommelse från 2003-06-12

Syn och hörselombud

Egenvård
Socialstyrelseföreskrift SOSFS 2009:6 + SKL-vägledning. Gemensam översyn bör ske.

Sjukgymnastik, arbetsterapi och tekniska hjälpmedel
1. Avtal mellan regionen och alla kommuner 20110901--20121231, förlängs 6 månader om ej uppsagt 3 mån före avtalets utgång.
2. MTP-avtal ang. hjälpmedel  se punkt 4.3 ovan
3. Överenskommelse avseende intyg i bostadsanpassningsärenden, barn och
    ungdomar 2001-03-24.Diskussioner pågår om att detta ska upphöra.
4. Ansvarsfördelning mellan arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom regionen och
    kommunerna i Jämtlands län gällande barn och ungdomar t.o.m. 20 år — beslut i
    "gråzonsgrupp" 2003-02-11.- diskussioner pågår om att detta ska upphöra.
Läge: Avtal 20110901--20121231,
Revidering pågår av at/sjg-avtalet från 2011. Återstår reglering av arbetsterapi- och sjukgymnastinsatser inom palliativ vård, för personer med psykiatriska funktionshinder, personer med kommunikations/kognitionsbehov, vuxenhabilitering,LSS och flyktingar.

Palliativ vård
Länsplan för palliativ vård utarbetades 2008. Inga avtal finns. 2009-11-20 SVOM-presentation av länsplanen. (Program för god äldreomsorg — registrering i kvalitetsregister).

Vårdhygien
Avtal mellan regionen och länets kommuner fr o m 2013-01-01.

Dos-dispensering av läkemedel
Norrlandstingen har gemensam överenskommelse för insättande av dosdispensering.

Sidansvarig: Ingela Jönsson, tel: +4663147762, e-post: ingela.jonsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-03-31.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 30/05 11:13