Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Sammanträdeskalender 2017

Januari - juni 2017

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Regionfullmäktige

 

13-14

 

25-26

 

20-21

* Interpellationer inges senast kl 15.00

 

2


14

 

9

* Fullmäktigefrågor inges senast kl 15.00


9


21


16

* RF:s presidium kl 8.30-15

10 

31/1


4, 13

3

7

* Kungörelse/handlingar distribueras

 

6

 

18

 

13

 

 

 

 

 

 

 

Regionstyrelsen
Offentligt sammanträde dag 1, beslutsärenden dag 2 kl 13.

24-25

28/2-1/3

28-29

2-3/5

30-31

 

* Ärende inges senast

14/12

1

1

5

3

 

Kansliberedning kl 10:00-12:00, *13:00-15:00

20/12

8

7

11

9*

 

Presidieberedning kl 8:30-12:00

10

15

14

13

16

 

* Kallelse/Föredragningslista distribueras

17

21

21

24

23

 

Presidieträff fullmäktige, styrelse och nämnder.
kl 15:00-17:00

 

 


 


7

Särskilda budgetberedningen


31/1 


4

 

7

Utskottet för ekonomi. kl 13-17, *8.30-12, **heldag, ***10-15

20

21

16**

28***

22*


Utskottet för personal. kl 13-17, *8.30-12

17

22

15

13*


1-2**

Utskottet för hälso- och sjukvård. kl 13-17

 23


7

4

 16


Vårdvalsnämnden


 2

16


 11

 

Presidieberedning

 


Regionala utvecklingsnämnden

31

27


4

9

13

Arbetsutskottet

17

10

20

24

29

 

Utskottet för infrastruktur. kl 9-12.30, *13-16.30

10 

 3

13

 10

19

 

Regionens samverkansråd. kl 13-17

 16


20

10

22

 

Patientnämnden

26

 

16

 

18

 

Gemensamma nämnden för upphandling.
kl 13-16, *13-16.30


9*


3Gemensamma nämnden för IT-drift och stödRevisorerna i Region Jämtland Härjedalen

23

27


 10

15-16

12

Krisledningsnämnden


2317


Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen.
kl 9-1220

 


 13

Pensionärsrådet

18

 

14

 

23

 

Ungdomsrådet (vilande under 2017)

 

 

 

 

 

 

FoU-rådet kl. 13-16


158


Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM)
kl. 13– 16Nätverket Folkhälso Z


20


28Direktionen för Norrlandstingens regionförbund

 

 

14-15

 

23-24


Regionledning. kl 13-16

 18

22

22

19

17

14 

Regiondirektörens beredning. kl 9-12Biträdande regiondirektörens ledningsgrupp.
kl 8.30-10

9

6, 20

20

24

2

5, 19

Biträdande regiondirektörens ledningsgrupp arbetsutskott kl 8.30-12

23 

 

 10

 15


Regionkommittén. kl 13.15-16 (reservtider)

17

(20)

21

(18)

15


RD Ledardialog (hörsalen). kl 11-12


219


 

Juli - december 2017

Organ

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Regionfullmäktige

 


 

24-25

28-29


* Interpellationer inges senast kl 15.00

 13

 17


* Fullmäktigefrågor inges senast kl 15.00
20

24


* RF:s presidium kl 8.30-155

10

14


* Kungörelse/handlingar distribueras

 


 

17

 21


 

 

 

 

 

 

 

Regionstyrelsen
Offentligt sammanträde dag 1, beslutsärenden dag 2 kl 13.


29


3-4

7-8

12

* Ärende inges senast


2


6/9

11/10

15/11 

Kansliberedning kl 10:00-12:00, *13:00-15:00


9


13/9

18/10

22/11 

Presidieberedning kl 8:30-12:00


15


19/9

23/10

27/11

* Kallelse/Föredragningslista distribueras


22


26/9

31/10

 5

Presidieträff fullmäktige, styrelse och nämnder.
kl 15:00-17:00

 

 


10Särskilda budgetberedningen
10

 14


Utskottet för ekonomi. kl 13-17, *8.30-12, **heldag, ***10-15


17*

20**

18


6*

Utskottet för personal. kl 13-17, *8.30-12


25

25

31


5

Utskottet för hälso- och sjukvård. kl 13-174

 6

11

Vårdvalsnämnden


 

14

12

 16

 

Presidieberedning

 


Regionala utvecklingsnämnden5

10

14

19

Arbetsutskottet


22

26

26


5 

Utskottet för infrastruktur. kl 9-12.30, *13-16.30


 14*

15

 20

24

 

Regionens samverkansråd. kl 13-17


21

25


6

 4

Patientnämnden


 

14

 

23

 

Gemensamma nämnden för upphandling.
kl 13-16, *13-16.304


27


Gemensamma nämnden för IT-drift och stödRevisorerna i Region Jämtland Härjedalen


28


9

13-14

11

Krisledningsnämnden19


23


Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen.
kl 9-1219

 

23

 

Pensionärsrådet


 

5

 17


 5

Ungdomsrådet (vilande under 2017)

 

 

 

 

 

 

FoU-rådet kl. 13-16, *08.30-124*4*

Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM)
kl. 13– 16Nätverket Folkhälso Z11


27


Direktionen för Norrlandstingens regionförbund

 

 

26-27

 


7-8

Regionledning. kl 13-16


16

6-7

11

15

13 

Regiondirektörens beredning. kl 9-12Biträdande regiondirektörens ledningsgrupp.
kl 8.30-10


14, 28

28

16

6

4

Biträdande regiondirektörens ledningsgrupp arbetsutskott kl 8.30-12


 7

11 

 2

 20

18

Regionkommittén. kl 13.15-16 (reservtider)


(28)

28

31

27

(18)

RD Ledardialog (hörsalen). kl 11-125


21


 

Sidansvarig:Charlotte Funseth, tel: +4663147551, e-post: charlotte.funseth@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-03-07.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 29/05 09:32