Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Tidplan

Detta händer fram till ungdomstinget:

v 41
Inbjudan
Alla gymnasieskolor ska denna vecka ha fått inbjudningar till ungdomstinget. Inbjudningarna skickas till områdeschefer/gymnasiechefer eller motsvarande och rektorer för spridning ut till lärare och arbetslag på samtliga gymnasieprogram.

Besök av landstingspolitiker
Från och med nu kan också gymnasieskolorna anmäla intresse om att få besök av landstingspolitiker och representanter i ungdomsråd som kan berätta om ungdomstinget och landstinget. Anmälan görs till ungdomstingsansvarig.

v 41 - 50
Motioner
Alla elever på gymnasieskolor får vara med och skriva förslag till ungdomstinget. Förslagen kallas för motioner och är ett viktigt demokratiskt inslag under ungdomstinget.

Motionerna ska vara landstinget tillhanda senast den 14 december 2012.

Under rubriken motioner här på ungdomstingets webbplats finns mer information om hur man skriver motioner och var de ska skickas. I början på november skickas också enklare anvisningar ut till skolorna om vad som är viktigt att tänka på när man skriver en motion.

v 50
Sista veckan att anmäla sig
Detta är sista veckan för skolorna att anmäla sig till ungdomstinget. Varje skola ska helst skicka en gemensam lista på deltagare. Deltagarna kommer efter godkännande från varje elev att presenteras med namn och skola på hemsidan. Antal elever som får delta är beräknat utifrån gymnasieskolornas elevantal och i inbjudan och under anmälan står hur många platser varje skola har. Det går också bra att anmäla ett antal reserver då platser som inte nyttjas av en skola överlåts till annan skola.

Med anmälan över deltagare ska namn, klass och e-postadress till varje deltagare anges.

De ungdomar som har anmält sig kommer löpande att få besked om de fått plats. I samband med det kommer de också att få ett mail med olika praktiska frågor inför ungdomstinget.

v 4
Utbildning
De som ska vara ordförande och sekreterare samt de som ska vara utskottsledare i varje utskott kommer att få en utbildning den 24 januari, kl. 13.00 - 15.00 om vad deras uppgifter under ungdomstinget kommer att innebära. Under utbildningen utses vilka som ska vara ordförande, sekreterare och utskottsledare.

v 5
Alla deltagare i ungdomstinget kommer att per post få information och alla handlingar som de behöver inför ungdomstinget. I utskicket finns också katalogen med de motioner som ungdomstinget ska behandla. Alla ungdomar som ska åka buss in till Östersund och som inte har busskort via skolan får bussbiljetter som de kan använda. En särskild information till de elever som ska övernatta finns också med.

v 7
Ungdomstinget
12-13 februari - UNGDOMSTINGET och Landstingsfullmäktige har möte samtidigt på Hotel Clarion i Östersund. Det innebär att ungdomar och landstingspolitiker samlas på samma arena för att diskutera och behandla sina ärenden. Dag 2 sker en gemensam debatt!

Alla gymnasieskolor får i januari/februari en inbjudan om att anmäla intresse för att komma och besöka ungdomstinget!

Vänligen kontakta ungdomstingsansvarig om du har frågor eller funderingar!
Sandra Hedman, tfn 063-14 75 09, 070-217 47 14, e-post sandra.hedman@jll.se

Sidansvarig:Daniel Nilsson, tel: +4663147571, e-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-12-01.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 26/05 22:57