Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Så skriver du en motion till ungdomstinget

För att demokratin ska fungera är det viktigt att inte låta andra bestämma åt dig, utan att du själv vill något och är med och påverkar. Ett bra sätt för dig som går på gymnasiet i Jämtlands län att tycka till om landstingets arbete är att skriva en motion till ungdomstinget. En motion är ett demokratiskt verktyg som används för att föreslå någonting till politiker.

Vem kan skriva en motion till ungdomstinget?
Alla elever på gymnasieskolor i Jämtlands län kan skriva en motion till ungdomstinget. Du kan skriva den på egen hand eller tillsammans med någon eller några kompisar. För att ungdomstinget ska ha utrymme för även andra demokratilärande moment är det ett urval av inkomna motioner som tas upp på ungdomstinget.

När är sista inlämningsdag och var ska motionerna skickas?
Motioner till ungdomstinget 2013 ska vara landstinget tillhanda senast den 14 december 2012. Motionerna ska vara skrivna i Word eller annat ordbehandlingsprogram och skickas via e-post till sandra.hedman.jll@zonline.se.

För att motionen skall vara giltig måste det finnas en avsändare, du/ni skriver under med namn, skola och kommun. Exempel: Stina Ek, Ekskolan, Östersunds kommun. Ange också en e-postadress som landstinget kan använda för att kontakta dig eller er som har skrivit motionen.

Tips & Råd för elever

Motioner till landstingets ungdomsting

Motioner till landstingets ungdomsting

Kontaktinformation
Sandra Hedman
tfn: 063-14 75 09
sandra.hedman@jll.se eller
sandra.hedman.jll@zonline.se

Vad kan motionen handla om?
Några exempel på områden som just nu är aktuella inom landstinget och som rör unga är ungdomars psykiska ohälsa, ungas rättigheter enligt barnkonventionen, jämställdhet i vården och hur den allmänna folkhälsan kan förbättras. Det går också bra att skriva en motion som rör andra samhällsområden. De skickas då vidare till berörd organisation efter att de behandlats i ungdomstinget.

Hur går det till när ungdomstinget behandlar motionerna?
De motioner som tas upp av ungdomstinget diskuteras först i mindre grupper, så kallade utskott där också politiker ingår, och sedan fattar tinget beslut. De motioner som ungdomstinget säger ja till skickas till ansvariga politiker i den organisation eller myndighet som motionen berör. Det innebär att det kanske blir just din motion som landstingspolitikerna tar upp och beslutar om på sitt möte!

En av de motioner som skickas in tas också upp för gemensam debatt mellan landstingspolitiker och ungdomar i ungdomstinget. Återupplev debatten i ungdomstinget 2012 om ungas hälsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (webbsändning från landstingsfullmäktige - se ärende 23)

Se svar på motioner från ungdomstinget 2012 här

En motion som lämnas in blir en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. De motioner som behandlas på ungdomstinget läggs in i ungdomstingets motionskatalog och protokoll samt publiceras på ungdomstingets webbplats.

Sidansvarig: Daniel Nilsson, tel: +4663147571, e-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-12-01

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 28/05 10:34