Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Tidplan

Detta händer fram till ungdomstinget:

v 40
Inbjudan

Alla gymnasieskolor ska denna vecka ha fått inbjudningar till ungdomstinget. Inbjudningarna skickas till gymnasiechefer eller motsvarande och rektorer samt till ett urval av lärare i svenska och lärare i samhällskunskap.

Besök av landstingspolitiker

Från och med nu kan också gymnasieskolorna anmäla intresse om att få besök av landstingspolitiker som kan berätta om ungdomstinget och landsinget. Anmälan görs till ungdomstingsansvarige.

v 40 - 50
Motioner

Alla elever på gymnasieskolor får vara med och skriva förslag till ungdomstinget. Förslagen kallas för motioner och är ett viktigt inslag i ungdomstingets program. Ungdomstingets deltagare får diskutera motionerna i olika utskott för att sedan besluta om hur de ska hanteras.

Motionerna ska vara landstinget tillhanda senast den 16 december 2011.

Under rubriken motioner här på ungdomstingets webbplats finns mer information om hur man skriver motioner och till vilken adress de ska skickas.

v 50
Sista veckan att anmäla sig

Detta är sista veckan för skolorna att anmäla sig till ungdomstinget. Deltagarna kommer efter godkännande att presenteras med namn och skola på hemsidan. Antal elever som får delta är beräknat utifrån gymnasieskolornas elevantal och i inbjudan står hur många platser varje skola har. Det går också bra att anmäla ett antal reserver då platser som inte nyttjas av en skola överlåts till annan skola.

Med anmälan över deltagare ska e-postadress och postadress till varje deltagare anges.

De ungdomar som har anmält sig kommer löpande att få besked om de fått plats. I samband med det kommer de också att få ett mail med olika praktiska frågor inför ungdomstinget.

v 3-5
Information till deltagare

Alla deltagare kommer att få program och motionshandlingar skickade till sig. Ordförande, sekreterare, utskottsledare och utskotten kommer att utses och presenteras.

v 4
Utbildning

De som ska vara ordförande och sekreterare samt de som ska vara utskottsledare i varje utskott kommer den 26 januari 2012 att få en utbildning om vad deras uppgifter under ungdomstinget kommer att innebära.

v 7
Ungdomstinget

14-15 februari UNGDOMSTINGET och Landstingsfullmäktige samtidigt på OSD i Östersund. Ungdomar och landstingspolitiker samlas på samma arena för att diskutera och behandla sina ärenden. Dag 2 sker en gemensam debatt!

Vänligen kontakta ungdomstingsansvarie om du har frågor eller funderingar!
Sandra Hedman, tfn 063-14 75 86, 070-217 47 14, e-post sandra.hedman@jll.se

Sidansvarig:Daniel Nilsson, tel: +4663147571, e-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-12-01.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/05 22:18