Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Pensionärsrådet i Region Jämtland Härjedalen

Pensionärsrådet i Region Jämtland Härjedalen är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och regionens politiska organ och verksamheter. Rådet är ett referensorgan med rätt att väcka frågor direkt i regionstyrelsen.

Region Jämtland Härjedalen ska (enligt § 8 HSL) i planering och utveckling av hälso- och sjukvården samverka med i detta fall länets pensionärsorganisationer.

Rådets uppgifter

  • Verka för att organisationen i sina verksamheter tillförsäkrar pensionärer delaktighet och jämlikhet
  • Framföra önskemål och vara rådgivande i frågor som rör organisationens verksamheter för pensionärer
  • Lämna synpunkter eller underlag till aktuella remisser eller delar av remisser som rör pensionärer
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning i frågor som rör pensionärer

Vem är med

Pensionärsorganisationerna:
PRO i Jämtlands län (Pensionärernas Riksorganisation)
SPF:s distrikt i Jämtlands län (Sveriges Pensionärsförbund)
SPRF avd 21 (Sveriges Pensionärers Riksförbund)
SKPF avd 30 Jämtland (Sveriges Kommunalpensionärers Förbund)
Förtroendevalda från Region Jämtland Härjedalen

Sammanträden

Pensionärsrådet träffas sex gånger varje år. 2017 års möten äger rum enligt följande: 18/1, 14/3, 23/5, 5/9, 17/10 och 5/12

Sidansvarig:Daniel Nilsson, tel: +4663147571, e-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-01-24.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 29/05 09:32