Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Rapporter 2010

Dnr 26/2009

Styrning av läkarnas tid och kompetens

En granskning kring hur läkarbemanningen styrs med hänsyn till verksamhetens behov och säkras - dagtid och jourtid samt om avtalsenlig möjlighet till schemaläggning tas tillvara.
RapportsammandragPDF (pdf, 408.8 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 1.6 MB)
BilagaPDF (pdf, 1 MB)

Dnr 19/2010

Granskning av fakturor och bensinkort

En granskning av om rutiner och arbetssätt vid landstingets hantering av leverantörsfakturor, som erhålls vid köp av vård och för driftkostnader för fordon, är ändamålsenliga och säkerställer en tillförlitlig rapportering/information om verksamheten samt att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer efterlevs.
RapportsammandragPDF (pdf, 389.1 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 4.1 MB)

Dnr 9/2010

Offentlighet och sekretess

En granskning av om det inom det rubricerade området finns ändamålsenliga styrdokument och följsamheten till dessa, hur lagstiftningen tillämpas samt hur den interna kontrollen fungerar. Även en uppföljning av en tidigare granskning har ingått.
Rapportsammandrag PDF (pdf, 363.2 kB)
Missiv och rapport PDF (pdf, 544.8 kB)

Dnr 7/2010

Ledning och styrning

En granskning dels om landstingsstyrelsens ledning och styrning samt uppföljningen av denna är ändamålsenlig och dels om hur den styrning och ledning som utövas av den centrala tjänstemannaledningen  uppfattas och värderas bland cheferna.
RapportsammandragPDF (pdf, 326 kB)  
Missiv och rapportPDF (pdf, 2 MB)

Dnr 6/2010

Ärendeberedning

En granskning av om landstingsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig och effektiv beredning av ärenden i enlighet med lagstiftning, gällande riktlinjer och allmän praxis.
RapportsammandragPDF (pdf, 293.3 kB)  
Missiv och rapportPDF (pdf, 493.3 kB)

Dnr: 5/2010

Revisionsberättelse 2009

RevisionsberättelsePDF (pdf, 1.7 MB)   
BilagorPDF (pdf, 472.5 kB)   

Dnr: 4/2010

Arbetsorganisation mm vid Primärvårdens hälsocentraler

En granskning med fokus på ledning, planering, organisation och uppföljning inom Primärvården och dess hälsocentraler. I granskningen har även ingått en uppföljning av tidigare granskningar.
RapportsammandragPDF (pdf, 44.9 kB)     
Missiv och rapportPDF (pdf, 816.4 kB)      
EnkätresultatExcel (excel, 862.5 kB)  (Excelformat)

Sidansvarig:Leif Gabrielsson, tel: +4663147528, e-post: leif.gabrielsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2012-04-27.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 01/05 02:20