Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Rapporter 2008

Dnr: 8/2009

Styrning och uppföljning av landstingets verksamhet och ekonomi

En granskning av hur den politiska styrningen och uppföljningen av landstingets verksamhet och ekonomi fungerar.
Delrapport avseende enkätresultat

Dnr: 16/2008

Landstingets pensionsåtagande

En granskning av
om pensionsåtagandet redovisas i enlighet med god redovisningssed
om de ekonomiska konsekvenserna av pensionsåtagandet beskrivs på ett begripligt sätt
om pensionskostnaderna och utvecklingen av dessa beaktas i budget och den ekonomiska treårsplaneringen på ett sätt som är i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning
om det finns en tillräckligt långsiktig planering och beredskap för finansieringen av pensionsåtagandet
RapportsammandragPDF (pdf, 72.8 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 900.9 kB)

Dnr: 10/2008

Revisionsberättelse 2007

RapportsammandragPDF (pdf, 66.7 kB)
RevisionsberättelsePDF (pdf, 57.5 kB)
BilagorPDF (pdf, 469.9 kB)

Dnr: 10/2008

Resultat av granskningen av landstingets årsredovisning för år 2007

MissivPDF (pdf, 15.4 kB)
PromemoriaPDF (pdf, 78.3 kB)

Dnr: 8/2008

Vårdplatser inom Östersunds sjukhus

En granskning av om dimensioneringen av vårdplatser inom specialistsjukvården som bl.a. visar att behovet av vårdplatser inte kan tillgodoses i sådan omfattning att en god vård kan bedrivas året runt. Den rådande tillgången på vårdplatser medför också problem att kunna upprätthålla patienternas integritet samt sekretessen och säkerheten i vården.
RapportsammandragPDF (pdf, 66.7 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 495.2 kB)
BilagaPDF (pdf, 63.5 kB)

Dnr: 7/2008

Förbättringsarbetet i landstingets hälso- och sjukvård

Resultatet av en enkätundersökning av
- hur chefer och medarbetare i vården ser på det förbättringsarbete som bedrivs eller bör bedrivas i landstingets hälso- och sjukvård.
- hur nationella rapporter m m från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tas tillvara i utvecklingen av landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet.
RapportsammandragPDF (pdf, 57.1 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 249.9 kB)

Bilagor (i Microsoft excel-format. Kontakta revisionskontoret om detta inte kan hanteras):
Bilaga 5.1 Enkätresultat samtliga svarandeExcel (excel, 114 kB)
Bilaga 5.2 Enkätresultat samtliga läkareExcel (excel, 155 kB)
Bilaga 5.3 Enkätresultat läkare inom primärvårdenExcel (excel, 104.5 kB)
Bilaga 5.4 Enkätresultat samtliga sjuksköterskorExcel (excel, 114.5 kB)
Bilaga 5.5 Enkätresultat samtliga övriga yrkeskategorier utom läkare och sjuksköterskorExcel (excel, 110.5 kB)
Bilaga 5.6 Enkätresultat enhets-, avdelningscheferExcel (excel, 106.5 kB)
Bilaga 5.7 Enkätresultat övriga befattningar än chef, MLA, vårdstrategExcel (excel, 123.5 kB)

Dnr: 6/2008

Förvaltningen av landstingets bildkonst

En granskning av den interna kontrollen mm i rutinerna för att handha landstingets bildkonst.
Missiv och rapportPDF (pdf, 327.4 kB)

Dnr: 5/2008

Länskulturens ekonomiadministration

En granskningen av den interna kontrollen i de ekonomiadministrativa rutinerna vid länskulturen inkl. uppföljning av motsvarande granskning år 2002.
Missiv och rapportPDF (pdf, 223.6 kB)

Sidansvarig:Leif Gabrielsson, tel: +4663147528, e-post: leif.gabrielsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2012-04-27.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/05 22:18