Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Rapporter 2007

Dnr: 26/2007

Landstingets innehav av företagskort

En granskning av företagskort/kontokort utställda på landstinget och som innehas av anställda inom landstinget.
Missiv och rapportPDF (pdf, 156.9 kB)

Dnr: 25/2007

Landstingets förrådssystem

En granskning av landstingets förrådssystem Economa. Granskningen har syftat till att undersöka om den interna kontrollen är tillräcklig i de rutiner i vilka systemet ingår.
Missiv och rapportPDF (pdf, 286.3 kB)

Dnr: 24/2007

Läkemedel i äldrevården

En uppföljning av en tidigare granskning från år 2005 av läkemedelsanvändningen för äldre som får läkemedel med s.k. ApoDos och som i huvudsak bor i kommunernas särskilda boenden.
RapportsammandragPDF (pdf, 86 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 596.1 kB)
Svar från landstingsstyrelsenPDF (pdf, 1.9 MB)
Begäran om komplettering av svarPDF (pdf, 110.3 kB)
Kompletterande svar från landstingsstyrelsenPDF (pdf, 768.1 kB)

Dnr: 23/2007

Landstingets momshantering

En granskning av bl a rutiner för ansökan om särskild ersättning som kompensation för dold moms i köpt vård samt momshanteringen vid JILU och Kulturförvaltningen
Missiv och rapportPDF (pdf, 343.1 kB)

Dnr: 22/2007

T 4 ekonomirutiner

En granskning av ekonomirutinerna i tandvårdssystemet T4.
Missiv och rapportPDF (pdf, 613.7 kB)

Dnr: 18/2007

Bedömning av resultatet per 2007-08-31

Revisorernas bedömning av om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige har beslutat.
RapportsammandragPDF (pdf, 33.3 kB)
Revisorernas bedömningPDF (pdf, 22.2 kB)

Dnr: 16/2007

Personaladministrativa systemet PALETT

En granskning av om den interna kontrollen är tillräcklig i delar av det personaladministrativa systemet Palett med tillhörande rutiner samt om det finns tydliga direktiv och anvisningar för införandet av den nya versionen av systemet.
RapportsammandragPDF (pdf, 48 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 391.4 kB)

Dnr: 15/2007

Resultat av granskning av landstingets årsredovisning för år 2006

Missiv och rapportPDF (pdf, 186.6 kB)

Dnr: Rev 11/2007

Vårdgarantin inom primärvården

En granskning av hur vårdgarantin inom primärvården tillämpas och följs upp samt vilka åtgärder hälsocentralerna vidtagit för att uppfylla vårdgarantin.
RapportsammandragPDF (pdf, 56 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 470.9 kB)

Dnr: Rev 8/2007

Revisionsberättelse för 2006

RapportsammandragPDF (pdf, 32.1 kB)
RevisionsberättelsePDF (pdf, 41.3 kB)

Dnr: Rev 7/2007

Personalförsörjning

En granskning av om och i vilken utsträckning tillräckliga och ändamålsenliga åtgärder görs för att trygga personalförsörjningen
RapportsammandragPDF (pdf, 73.7 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 276.5 kB)
BilagaPDF (pdf, 40.5 kB)- Webbenkät chefer

Dnr: Rev 4/2007

Telemedicin

En granskning av om fullmäktiges beslut om telemedicin har genomförts samt om man har gjort vad som krävs för att uppnå målen för avståndsoberoende tjänster.
RapportsammandragPDF (pdf, 24.8 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 341 kB)

Sidansvarig:Leif Gabrielsson, tel: +4663147528, e-post: leif.gabrielsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-01-19.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 25/05 22:13