Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Revisionsrapporter


Rapporter 2016

***********************

 

Dnr REV 16/2016

Förstudie av IT/Informationssäkerheten

Syftet med granskningen har varit att översiktligt granska rubricerat område för att ge underlag till beslut om en fördjupad granskning inom området ska ske. I rapporten lyfts vissa problemområden fram.

RapportsammandragPDF (pdf, 374.5 kB)

Skrivelse och RapportPDF (pdf, 899.2 kB)

 

Dnr REV 14/2016

Granskning av Kompetensförsörjning

Syftet med granskningen har varit att svara på om det finns en tillfredställande styrning, kontroll och uppföljning av arbetet med kompetensförsörjninng för att klara kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

RapportsammandragPDF (pdf, 172.6 kB)

Skrivelse och RapportPDF (pdf, 782.5 kB)

 

Dnr REV 12/2016

Granskning av Flyktingmottagandet

Granskningen har syftat till att ta reda på om det finns en tillfredställande styrning och kontroll av om hälso- och sjukvården för flyktingar är endamålsenlig. Den har också omfattat om behovs- och solidaritetsprincipen i hälso- och sjukvårdslagen tillämpas inom primärvården, samt om det finns tillfredställande rutiner för att återsöka medel från Migrationsverket.

Skrivelse och RapportPDF (pdf, 768.9 kB)

 

Dnr REV 11/2016

Granskning av tvångsvården inom Psykiatrin- Uppföljning

Det övergripande syftet med granskningen har varit att svara på om de förbättringsåtgärder som framkom vid tidigare granskningen från 2014                      och från JO:s inspektion 2015 har vidtagits.

Skrivelse och RapportPDF (pdf, 639.5 kB)


Dnr REV 10/2016

Revisionsrapport för år 2015 Årets granskning av Region Jämtland Härjedalen med bilagor, samt Granskningsrapporter och Rev. berättelser för Länstrafiken, Landstingsbostäder, Torsta, NR

Rapporter och revisionsberättelserPDF (pdf, 1.4 MB)

 

Dnr REV 3/2016

Grundläggande granskning av Patientnämnden 2015

RapportPDF (pdf, 352.7 kB)

 

Dnr REV 2/2016

Grundläggande granskning av Vårdvalsnämnden 2015

RapportPDF (pdf, 412.7 kB)

 

Dnr REV 1/2016

Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2015

RapportPDF (pdf, 423.9 kB)

 

Dnr REV 34/2015

Granskning av Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

Revisionsberättelse 2015PDF (pdf, 823.5 kB)
RapportPDF (pdf, 340.8 kB)

 

Dnr REV 33/2015

Granskning av Regionala utvecklingsnämndens projektverksamhet

Skrivelse och rapportPDF (pdf, 1016.4 kB)

 

Dnr REV 32/2015

Granskning av Patientnämnden 2015

RapportPDF (pdf, 490.4 kB)

 

Dnr REV 31/2015

Granskning av systematiskt kvalitetsarbete-kunskapsstyrning

Skrivelse och rapportPDF (pdf, 1.2 MB)

 

Dnr REV 30/2015

Granskning av vårdprogram avseende återbesök

Rapport och skrivelsePDF (pdf, 2.7 MB)

Dnr REV 29/2015

Granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2015

RapportPDF (pdf, 1.9 MB)

 

Dnr REV 15/2015

Granskning av folkhälsoarbetet

En granskning med syftet undersöka om Regionstyrelsen har en tillfredsställande styrning och kontroll av folkhälsoarbetet och om folkhälsoarbetet bedrivs på ett effektivt och tillfredsställande sätt.

RapportsammandragPDF (pdf, 325.5 kB)
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 448.6 kB)


Dnr REV/9/2015

Granskning av primärvårdens övergripande planering

En granskning av den pågående övergripande planeringsprocessen för primärvården. Granskningen har omfattat processer och former för planeringen, gränsytor mot den specialiserade vården samt samverkan med externa parter. Granskningen har även omfattat hur konkurrensneutraliteten beaktats.

RapportsammandragPDF (pdf, 305.7 kB)
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 730.9 kB)

Dnr REV/28/2014

Granskning av Psykiatrin.

Det övergripande syftet har varit att svara på om det finns en
tillfredställande tillgänglighet och ändamålsenliga vårdkedjor avseende psykiatrisk
vård och behandling och om dessa delar är föremål för ett systematiskt förbättringsarbete.

Skrivelse och rapportPDF (pdf, 374.2 kB)


Dnr REV/29/2014

Granskning av tvångsvården inom Psykiatrin.

Det övergripandesyftet har varit att svara på om det finns en tillfredställande styrning och kontroll över psykiatrisk tvångsvård sker i enlighet med tvångslagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Skrivelse och rapportPDF (pdf, 328.5 kB)


Dnr REV/8/2015

Revisionsberättelse för år 2014.

RevisionsberättelsePDF (pdf, 367.5 kB)

Bilaga 1. Revisorernas redogörelsePDF (pdf, 357.9 kB)

Bilaga 2. Förteckningar över de sakkunnigas rapporterPDF (pdf, 39.9 kB)


Dnr REV/8/2015

Skrivelse till styrelsen om åtgärder för att klara ekonomin.

SkrivelsePDF (pdf, 133.4 kB)


Sidansvarig:Leif Gabrielsson, tel: +4663147528, e-post: leif.gabrielsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-02-14.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 30/04 12:57