Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Revisionsrapporter


Rapporter 2017

***********************

 

Dnr: REV 27/2016

Granskning av ledningssystemet

Granskningenhar syftat till att ta reda på om Regionstyrelsen har en tillfredställande styrning och kontroll av att regionens ledningssystem stödjer ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift 2011:9.

RapportsammandragPDF (pdf, 279.9 kB)

Skrivelse och RapportPDF (pdf, 2 MB)

 

Dnr: REV 3/2017

Revisionsberättelse för år 2016

RevisionsberättelsePDF (pdf, 1.6 MB)

Bilaga 1a. RevisionsrapportPDF (pdf, 1.1 MB)

Bilaga 1b. Revisionsrapport finansiellPDF (pdf, 974.1 kB)

Bilaga 2. Förteckning över sakkunnigas rapporterPDF (pdf, 96.9 kB)

 

Dnr: REV 4/2017

Grundläggande granskning av Regionsstyrelsen 2016

RapportPDF (pdf, 381.6 kB)

 

Dnr: REV 5/2017

Grundläggande granskning av Vårdvalsnämnden 2016

RapportPDF (pdf, 189.5 kB)

 

Dnr: REV 6/2017

Grundläggande granskning av Patientnämnden 2016

RapportPDF (pdf, 358.7 kB)

 

Dnr: 7/2017

Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för samordnad upphandling,lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

RapportPDF (pdf, 305 kB)

 

Dnr: 10/2017

Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för Närvård Frostviken

RapportPDF (pdf, 306.7 kB)

 

Dnr REV 20/2016

Granskning av produktionsplaneringen

I bl a Regionplan 2015-2017 angavs att en 5-stegsmodell för produktions- och kapacitetsplanering skulle genomföras vid alla berörda verksamheter. Syftet med granskningen har varit att granska styrningen av införandet av denna modell.

RapportsammandragPDF (pdf, 208.2 kB)

SkrivelsePDF (pdf, 125.5 kB)

RapportPDF (pdf, 492.8 kB)  

 

Dnr: REV 28/2016

Granskning av Barn-och ungdomspsykiatrin

Det övergripande syftet har varit att svara på om det finns en tillfredställande kontroll av att den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar inte försämras i väntan på ett första besök och/eller fördjupad utredning/behandling.

RapportsammandragPDF (pdf, 315.1 kB)

Skrivelse och RapportPDF (pdf, 776.9 kB)

 

Dnr: REV 19/2016

Granskning av egenkontroll-en del i patientsäkerhetsarbetet

Egenkontroll avseende patientsäkerhetsarbetet handlar om att kontrollera att verksamheten bedrivs på ett patientsäkert sätt. Egenkontroll består av avvikelserapportering, klagomålsrapportering, rapporter- och ärenden från IVO, ärenden från Patientnämnden etc.

Syftet med granskningen är att ta reda på om Regionstyrelsen har en tillfredställande styrning,kontroll och uppföljning av den del av patientsäkerhetsarbetet som avser verksamhetens egenkontroll.

RapportsammandragPDF (pdf, 327.5 kB)

Skrivelse och RapportPDF (pdf, 477.2 kB)

   

 
Sidansvarig:Leif Gabrielsson, tel: +4663147528, e-post: leif.gabrielsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-04-24.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 23/05 07:10