Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Förtroendevald

Här finns länkar till information och material som du som är förtroendevald i Region Jämtland Härjedalen kan ha användning för i ditt uppdrag. Allmän information om den politiska organisationen och det politiska arbetet hittar du i menyn till vänster.

Den här sidan är under uppbyggnad. Kontakta gärna Charlotte Funseth, fullmäktiges sekreterare, om du har synpunkter eller önskemål om innehåll.

Sammanträdeshandlingar

Diariet

I regionens webbdiarium hittar du alla diarieförda handlingar inom Region Jämtland Härjedalen. Du kan söka ärenden eller handlingar från både regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, vårdvalsnämnden och revisorerna.

Länk till regionens webbdiariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Praktisk information för förtroendevalda

Här hittar du som är förtroendevald dokument och länkar till information som du kan behöva för att utföra ditt uppdrag.

Länk till blanketthotelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (för webbaserad blankett). Rekommenderas! För att använda blanketthotellet krävs inloggning. Har du inte fått några inloggningsuppgifter, kontakta samordningskansliet.

Arvodesblankett för utskriftPDF (pdf, 42 kB)

Tidsplan för lönematerial och löneutbetalningsdagarPDF (pdf, 109.7 kB)

Länk till FirstClasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-post webbversion)

Information om säkerhet för förtroendevalda finns i landstingets mailsystem First Class, i konferensen Regionfullmäktige och underkonferensen Säkerhet-Fullmäktige.

Sammanträdeskalenderöppnas i nytt fönster

Förtroendemannaregisteröppnas i nytt fönster (Hitta din politiker)

Politisk organisation

Här hittar du länkar till mer information om den politiska organisationen i Region Jämtland Härjedalen, samt arbetsordning, reglementen och regler för de olika politiska instanserna.

Bild över den politiska organisationen 

Samlat dokument med arbetsordning för fullmäktige, reglementen för nämnder, reglemente för revisorer, reglementen för utskott, arvodesregler, regler för stöd till partier m.m. Uppdaterad 2016-04-22PDF (pdf, 809 kB)

Regionens organisation

Region Jämtland Härjedalen är organiserad i en mängd olika verksamhetsområden. En centrumorganisation med olika centrum som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård, samt regionala utvecklingsförvaltningen vars verksamhetsområden bl.a. är näringsliv, kommunikationer, kultur och utbildning. Här kan du se en bild över regionens organisation.öppnas i nytt fönster

Vill du komma i kontakt med en person inom ett visst verksamhetsområde kan du hitta personen via Kontaktguide till sakkunniga från A-Ö.öppnas i nytt fönster

Har du tillträde till Region Jämtland Härjedalens intranät Insidan kan du nå sidan Kontakt och organisation. Där finns ytterligare kontaktuppgifter samt information om organisationen på mer detaljerad nivå. Se nedan under rubriken Insidan - landstingets intranät hur du når Insidan - dels om du befinner dig inom landstingets nätverk och dels om du befinner utanför det.

Regionens styrdokument

Regionens styrdokument kan delas in i två kategorier. Dels finns styrdokument som tas fram för att styra verksamheterna inom Region Jämtland Härjedalen, exempelvis regionplan och verksamhetsplaner för nämnderna. Dels finns också ett antal länsövergripande dokument som påverkar hela länets utveckling och som regionen har att förhålla sig till i sitt utvecklingsarbete, exempelvis regional utvecklingsstrategi.

Regionplan 2017-2019PDF (pdf, 1.3 MB) (fastställd i regionfullmäktige 2016-06-14

Finansplan 2016-2018PDF (pdf, 856 kB) (fastställd i regionfullmäktige 2016-06-17)

Reviderad regionplan 2015-2017PDF (pdf, 2.3 MB) (fastställd i landstingsfullmäktige 2014-12-10)

Regler för spridning av information samt fotografering och inspelning i landstingets lokalerPDF (pdf, 254.2 kB)

Regler för sociala medierWord (word, 135.6 kB)

Skrivregler för Region Jämtland HärjedalenPDF (pdf, 361.6 kB)

Policys och styrdokument som föreslås reviderasPDF (pdf, 13.5 MB) - inför presidieträff 31 maj

Har du tillträde till regionens intranät Insidan kan du nå sidan Ledning & Styrning. Där finns bland annat regionens policys, strategier och riktlinjer samlade liksom dokument som rör verksamheternas uppdrag, planering och uppföljning. Se nedan hur du når Insidan.

Insidan - regionens intranät

Om du befinner dig utanför regionens nät är det endast möjligt att nå Insidan via VPN-dosa eller SITHS-kortsinloggning, dosa kan beställas mot en kostnad via Helpdesk, tel: 063-15 49 00, programvara för SITHS-kortsinloggning hittar du här.

Länk till Insidan om du befinner dig innanför regionens nätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åtkomst till Citrix via VPN-dosalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åtkomst till Citrix via SITHS-kortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamheternas externa dokument

Dokument som verksamheterna anser ska finnas lättillgängliga för fler än bara landstingets anställda  finner du på sidan Dokument

First Class

First Class är Region Jämtland Härjedalens e-postsystem. Du som förtroendevald får en egen @regionjh.se adress samt tillgång till de e-postkonferenser du behöver för att utföra ditt uppdrag. I de olika konferenserna läggs information ut gällande sammanträden, kallelser, protokoll och annan information som ska ut till alla förtroendevalda. Är det något som inte fungerar eller om du har frågor angående First Class, kontakta samordningskansliet.
First Class inloggningssida: webmail.regionjh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förtroendemannautbildning

Här hittar du presentationer från de utbildningspass som genomförts.

Presentationerfrån utbildningstillfället den 9 februari                                
Hälso- och sjukvårdenPDF (pdf, 944.2 kB)
Regional utvecklingPDF (pdf, 8.7 MB)
Offentlighet och kommunallagPDF (pdf, 335.7 kB)
Styrmodell och planeringPDF (pdf, 2.9 MB)
Media och kommunikationPDF (pdf, 1.7 MB)

Övrig information

Väntetider nationellt inom vården går att följa via webbplatsen Väntetider i vårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämförelser mellan hälsocentraler går att göra via Hitta och jämför vårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om bland annat patienträttigheter, patientnämnden, vårdgaranti, HSAN, Lex Maria, valmöjligheter i vården, hälsoval och patientsäkerhet finns samlat på sidan: Regler och rättigheter för dig som patientöppnas i nytt fönster

Sidansvarig:Charlotte Funseth, tel: +4663147551, e-post: charlotte.funseth@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-03-10.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 27/05 12:04